Tre brott mot asbestföreskrift

2017-04-18 00:00 Ann Norrby  

ASBEST. Företaget visste inte att det fanns eternitskivor i husgrunden. Men det var ingen omständighet utanför företagets kontroll, därför ska företaget betala de begärda sanktionsavgifterna.

Arbetsmiljöverket krävde att Göteborgs Industritjänst AB skulle betala sammanlagt 144 000 kronor i sanktionsavgift. Anledningen var att företaget har låtit två arbetstagare riva asbesthaltigt material på en byggarbetsplats i Göteborg hösten 2015. De två arbetstagarna hade inte de giltiga utbildningsbevis som krävs för få riva asbest, de hade inte heller gått igenom de medicinska kontroller som krävs. Dessutom hade inte företaget märkt behållarna med det asbesthaltiga rivningsmaterialet på rätt sätt.

Företaget protesterade mot avgiften därför att den asbestrivning som sanktionsavgifterna gäller gjordes utan uppsåt. Företaget kände inte till de eternitskivor som grävdes fram när husgrunden schaktades bort. Därför gjordes schaktningen av personal som saknade kunskap om asbest och utan att ansvariga var på plats.

Förvaltningsrätten anser att företagets överträdelser inte kan bedömas som ringa och de beror inte på omständigheter utanför företagets kontroll. Mot bakgrund av hälso­riskerna med hanteringen av asbest är avgifterna proportionerliga. Domstolen dömer ut de begärda sanktionsavgifterna.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö