Tingsrätten: Chefen och Kolmården vållade djurskötarens död

2016-12-21 14:08 Elisabet Örnerborg  

(Uppdaterad) Kolmårdens dåvarande zoologiska chef fälls för vållande till annans död. Djurparken döms till företagsbot på 3,5 miljoner kronor av Norrköpings tingsrätt.

Den 30-åriga djurskötaren dödades när hon arbetade ensam i varghägnet den 17 juni 2012.

Tingsrätten bedömer att det generellt förelegat betydande brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i djurparken.

Den allvarligaste arbetsmiljöbristen var att vargguiderna tillåts arbeta ensamma inne hos vargarna och dessutom utan möjlighet att med till exempel ett larm kalla på hjälp vid en nödsituation.

Det skriver Norrköpings tingsrätt i sin sammanfattning av domen i mål 442-15.

Därför dömer tingsrätten den tidigare zoologiska chefen för att ha åsidosatt sina åligganden enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Tingsrätten tar också upp det den förolyckades kollega råkade ut för ett år tidigare. Hon råkade ut för ”en livsfarlig händelse när hon arbetade ensam i hägnet. Eftersom zoologiska chefen kände till den händelsen och ändå tillät fortsatt ensamarbete, anser tingsrätten att han varit grovt oaktsam.

För att kunna dömas till ansvar krävs att oaktsamheten har samband med dödsfallet. Det har den menar tingsrätten. Olyckan hade med hög grad av sannolikhet kunnat förhindras om den förolyckade djurskötaren inte arbetat ensam i varghägnet. Zoologiska chefen döms för att ha vållat djurskötarens död, grovt brott. Men eftersom det har gått mer än fyra år sedan brottet begicks dömer tingsrätten påföljden till villkorlig dom och 100 dagsböter.

Då brottet begåtts i näringsverksamhet hos Kolmårdens Djurpark av en person i ledande ställning och att bolaget inte gjort vad som skäligen kunde krävas för att förbygga brottet ska Kolmården betala 3,5 miljoner kronor i företagsbot.

Tingsrätten kommer också fram till att djurskötarens syster har rätt till det skadestånd hon har begärt eftersom de två systrarna hade haft en särskilt nära relation.

Om de dömda vill överklaga har de tre veckor på sig.

– Jag är nöjd med domen, säger kammaråklagare Jan Olof Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål till Arbetarskydd.

– Domstolen delar vår bedömning, särskilt i huvudfrågan om ensamarbete.

Att Kolmårdens djurpark döms att betala 3,5 miljoner i företagsbot i stället för de 4 miljoner åklagarna hade yrkat på har han inget att säga om. Mer än att det är ett resultat av tingsrättens samlade bedömning.

– 3,5 miljoner kronor i företagsbot för ett enskilt dödsfall är ett av de högst utdömda i landet, säger Jan Olof Andersson.

Linköpings tingsrätt har dömt ut 3 miljoner i företagsbot för ett enskilt dödsfall. Och efter olyckan vid ett brobygge i Norrland dömdes ansvarigt företag att betala sex miljoner i företagsbot, men den boten gällde två döda och tre skadade, resonerar Jan Olof Andersson.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö