Nordkalkmålet: Chef döms för arbetsmiljöbrott

2017-03-01 16:36 Elisabet Örnerborg  

Luleå tingsrätt dömer Nordkalk till tre miljoner i företagsbot och platschefen till villkorlig dom och böter för arbetsmiljöbrott. Att tingsrätten anser att det var fråga om inhyrning förvånar Nordkalks Eva Fält. Åklagare Stig Andersson är nöjd att rätten gjort samma bedömning som han.

Kalkugnsolyckan som ledde till att Gustaf Seppelin Solli fick livshotande brännskador och till att Johan Löfroth avled inträffade den 1 november 2011. Arbetsmiljöåklagare Stig Andersson åtalade den person som då var platschef vid kalkugnen på SSAB:s område i Luleå och Nordkalk för grovt vållande till annans död. Åklagaren yrkade 3,5 miljoner i företagsbot för Nordkalk och villkorlig dom och dagsböter för platschefen.

Nu drygt fem år senare fäller tingsrätten både platschefen och Nordkalk för arbetsmiljöbrott. Med hänsyn till den långa tid som gått sätter tingsrätten ned den yrkade företagsboten en halv miljon till tre miljoner kronor.

Johan Löfroth arbetade extra för Limab, Gustaf Seppelin Solli för Empower, men tingsrätten anser att de och de andra hade hyrts in av Nordkalk den aktuella kvällen. Rätten räknar upp ett antal faktorer som talar för det; Nordkalk stod för den faktiska arbetsledningen, tog fram och bestämde arbetsmetoden, Nordkalks operatörer styrde matarborden till ugnen och det var Nordkalk som stod för skyddsutrustningen utom den personliga och de verktyg som användes. Det var också Nordkalk som införskaffat tryckpump och brandbil.

Platschefen hade arbetsmiljöansvaret, dels för att han hade fått det delegerat till sig men också för att han var den högsta chefen på arbetsstället.

"Även om händelseförloppet fram till olyckorna synes innehålla missförstånd och felaktiga uppfattningar anser tingsrätten det utrett att NN hade arbetsmiljöansvaret från det han kom till Nordkalk vid lunchtid olycksdagen", skriver tingsrätten.

Det som orsakat olyckan var stora mängder vatten, värme och kalk i kombination med öppna luckor och hål i förening med tidspress och oro för större kostnader, anser rätten vidare.

Hade platschefen gjort det han skulle som att riskbedöma arbetet, tagit reda på hur länge ugnen skulle svalna innan arbetet påbörjades och skaffat rätt skyddsutrustning bland annat hade olyckan kunnat undvikas, anser tingsrätten.

– Jag är nöjd med det jag hunnit läsa av domen, säger arbetsmiljöåklagare Stig Andersson.

Han har utgått ifrån att det i första hand handlade om inhyrning. Alltså att Nordkalk hade hyrt in dem som anlitats olyckskvällen. Därmed hade Nordkalk samma ansvar för dem som för sina egna anställda. Stig Andersson är därför extra nöjd med att tingsrätten gjort samma bedömning.

– Det är alltid bra när man å professionens vägnar får bekräftat att man har tänkt rätt, säger han.

Åklagaren anser också att tingsrätten resonerar bra kring inhyrning och anlitande av entreprenörer och det samordningsansvar som gäller för beställarföretaget då.

Platschefens försvarsadvokat Jan Wennerbrandt gjorde klart redan på tisdagen att hur det än går i domen så tänker han inte kommentera den. Nordkalks försvarsadvokat Robert Lakatos tänker inte heller ge någon kommentar. Han hänvisar till Nordkalks kommunikatör Eva Fält.

– Vi blev lite förvånade att domstolen har uppfattat det här som ett inhyrningsförhållande. Vi tyckte att det framgick under rättegången att det var ett entreprenörsförhållande. Det är viktigt för framtiden att ansvarsförhållandet mellan beställare och entreprenörer klargörs.

Betyder det att Nordkalk tänker överklaga domen?

– Det är för tidigt att säga, Vi behöver en vecka eller två på oss för att analysera domen, säger Eva Fält.

Domen kan överklagas senast den 22 mars 2017.

Här kan du läsa allt om olyckan i kalkugnen!

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö