Ingen företagsbot för amputerad arm

2018-08-10 00:00 Karin Nilsson  
Den anställde skulle justera ett så kallat anhåll i en kuttermaskin. Han kom i kontakt med rörliga maskindelar och fastnade med armen. Han tvingades att amputera höger arm ovanför armbågen. Foto: Polisen

FRIAD. Armen amputerades ovanför armbågen efter olyckan. Åklagaren ansåg att bolaget skulle betala 400 000 kronor i ­företagsbot. Tingrätten efterger boten helt.

Den 21 mars 2016 skulle en anställd på Aktie­bolaget Bröderna Nilssons Snickerifabrik justera ett så kallat anhåll i en kuttermaskin. Den anställde kom i kontakt med rörliga maskindelar och fastnade ned höger arm i kuttern. Han har efter detta tvingats amputera höger arm ovanför armbågen.

Åklagaren: En anställd i bolaget med ansvar för arbetsmiljön har av oaktsamhet åsidosatt vad som ålagts bolaget enligt arbetsmiljölagen. Oaktsamheten har handlat om att företrädaren inte har gjort en tillräcklig riskbedömning av kuttermaskinen och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall. Enligt åklagaren skulle det ha kunnat handla om att ha försett maskinen med skydd så att användaren inte kommer i kontakt med dess rörliga delar. Arbetsmiljöåklagaren anser att bolaget ska betala 400 000 kronor i företagsbot.

Bolaget: Har förnekat att brottet har begåtts i verksamheten och anser att de inte ska betala någon företagsbot.

Tingsrätten: Med stöd av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det klart att det skulle ha funnits skydd eller skyddsordning som förhindrat att man kommit i kontakt med de rörliga delarna i maskinen. Bolagets instruktioner till de anställda anses inte ha varit tillräckliga. Bolaget har varit oaktsamt och oaktsamheten har orsakat den anställdes skada.

Tingsrätten gör en samlad bedömning av möjligheterna att jämka företagsboten. Rätten påpekar bland annat att Arbetsmiljöverket inspekterat verksamheten vid ett flertal till­fällen sedan maskinen monterats samt att ingen protokollförd anmärkning finns. Tingsrätten anser att det är uppenbart oskäligt att döma ut boten och efterger den helt.

Domslut: Företagsboten efterges.

Domen överklagas till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö