Entreprenör fälls för dödsolycka i grop

2017-12-29 09:25 Karin Nilsson  

En grovarbetare dog efter att ha fått rasade jordmassor över sig i en grop hösten 2013. Entreprenören fälls för arbetsmiljöbrott av Lunds tingsrätt. Beställaren av jobbet frias.

Kävlinge kommun gav sommaren 2013 företaget Gunnar Nilsson Entreprenad AB i uppdrag att byta ut rör för spillvatten. När en av entreprenadföretagets anställda den 5 september befann sig i en grävd grop, rasade jordmassor från gropens sidor över honom. Han fick omfattande frakturer på bröstkorgen, flera av hans inre organ skadades svårt och han fick inre blödningar. Han avled av skadorna.

Tingsrätten konstaterar att jordmassorna rasade ner i gropen på grovarbetaren eftersom schaktet, givet förhållandena på platsen, utförts med otillräcklig lutning. Väggarna i gropen var praktisk taget raka. För att förebygga ras skulle arbetet utförts med större lutning. Hade arbetaren haft tillgång till en skyddsbur hade skadorna sannolikt inte blivit dödliga, påpekar rätten.

Kommunens företrädare frikänns nu av Lunds tingsrätt men företrädaren för entreprenören fälls för arbetsmiljöbrott.

Tingsrätten konstaterar att arbetsmiljöansvaret var delegerat från dåvarande samhällsbyggnadschefen i kommunen till dåvarande chefen för VA-avdelningen. Dock saknade den chefen tillräcklig kompetens för uppgiften. En straffrättsligt relevant delegation har därför inte gjorts. Åtalet mot VA-chefen ogillas därför.

Företrädaren för entreprenören döms för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom. Han har av oaktsamhet inte gjort det som åligger honom enligt arbetsmiljölagen för att förebygga olycksfall. Tingsrätten anser att entreprenören har underlåtit att upprätta en skriftlig riskbedömning. En sådan har inte heller lämnats in till kommunen. Han har inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder, som exempelvis tillräcklig lutning av schaktsidorna, för att förebygga rasolyckan.

Den villkorliga domen hade i normalfallet förenats med ett bötesstraff, men eftersom det har gått ovanligt lång tid sedan brottet begicks anser tingsrätten, liksom åklagaren, att något bötesstraff inte ska utdömas.

Domen kan överklagas senast den 18 januari.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö