Byggfirman: Arbetsmiljöverket såg fel

2018-09-04 14:56 Karin Nilsson  

Ställningsbyggaren hade inte rätt utbildning, ansåg Arbetsmiljöverket. Förvaltningsrätten saknar bevis för påståendet och avslår verkets begäran om sanktionsavgift.

Vid en inspektion den 4 maj 2017 på en byggfirma i Kronobergs län uppmärksammade Arbetsmiljöverket att tre anställda monterade ned en ställning. Enligt verket saknades det utbildningsbevis som myndighetens föreskrifter om ställningar kräver. Arbetsmiljöverket krävde därför att bolaget skulle betala 10 000 kronor i sanktionsavgift. 

Byggfirman ansåg att Arbetsmiljöverket sett fel eller missförstått situationen och ville inte betala. Bolaget påpekade att tre personer varit på arbetsplatsen men att bara en monterade ned ställningen. Den personen hade giltigt intyg, påpekade byggfirman.

Eftersom bolaget inte ville betala avgiften vände sig Arbetsmiljöverket till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten i Växjö påpekar i sin dom att det är Arbetsmiljöverket som ska visa att ett fel har begåtts. Ytterligare stöd än arbetsmiljöinspektörens ord finns inte i fallet. Rätten anser att Arbetsmiljöverkets utredning inte på ett tillräckligt övertygande sätt visar att ställningen monterats ned på det sätt som verket hävdar. Av verkets underlag från inspektionen framgår det att tre personer deltog i nedmonteringen. Någon närmare redogörelse för vem som gjorde vad eller vart de befann sig saknades.

Förvaltningsrätten anser att Arbetsmiljöverket inte lyckats bevisa att byggfirman brutit mot föreskrifterna och skriver i domen: ”Arbetsmiljöverket har därför inte med erfoderlig styrka visat att förutsättningar finns för att ta ut sanktionsavgift.”

Förvaltningsrätten avslår därför Arbetsmiljöverkets ansökan. Domen har vunnit laga kraft.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö