1,5 miljoner i företagsbot för dödsolycka på SSAB

2017-12-07 14:53 Karin Nilsson  
SSAB i Luleå. Den 55-årige mannen klämdes ihjäl när han inspekterade traversen. Foto: TT-Bild

En slovakisk truckförare blev ihjälkörd av ett tåg på SSAB i Luleå på hösten 2014. Luleå tingsrätt dömer nu företaget att betala 1,5 miljoner i företagsbot.

Vid en dödsolycka den 27 oktober 2014 blev en slovakisk truckförare ihjälkörd av ett tåg på SSAB Emea AB:s arbetsplats i Svartöns industriområde i Luleå. Sikten var dålig när olyckan hände. I samband med att en av hallarna där skulle renoveras hade företaget tagit bort de fasta och låsta bommarna vid järnvägsövergången som går i närheten av hallen.

Ett slovakiskt företag hade anlitats som underentreprenör. Entreprenörerna var skyldiga att se till att det fanns en spårvakt när någon skulle passera över spåret.

Men det hade det slovakiska företaget inte gjort när olyckan hände. Arbetsmiljöåklagare Christer B Jarlås hävdade att SSAB inte hade rätt att sätta den fasta skyddsanordningen, alltså de låsta bommarna, ur bruk. Underentreprenörens anställda kunde därför inte arbeta riskfritt. Om arbetet hade riskbedömts hade inte bommarna ersatts av andra, sämre fungerande åtgärder, anser åklagaren. Åklagaren krävde att SSAB Emea skulle betala 1 500 000 kronor i företagsbot.

SSAB har hävdat att bolagets personal inte varit oaktsamma eller har åsidosatt vad de är ålagda enligt arbetsmiljölagen.  Bolaget har därför bestritt åklagarens talan om företagsbot.

I dag kom domen. Luleå Tingsrätt konstaterar att SSAB har en hög ambition när det gäller att efterleva arbetsmiljölagens krav. Dock anser tingsrätten att det är anmärkningsvärt att SSAB har lagt över ansvaret för säkerheten nattetid på de enskilda entreprenörerna eller på dessa företags enskilda arbetstagare. Det fanns en rutin att de som jobbade på natten skulle ringa ett telefonsamtal till lokförarlokalen och vänta på spårvakten om det fanns ett behov av att passera järnvägsövergången.

Tingsrätten ser detta som en allvarlig brist i arbetsmiljöplanen och anser att det varit oaktsamt på ett sådant sätt att företaget inte kan undgå sitt ansvar för arbetsmiljöbrott.

Luleå tingsrätt gör samma bedömning som arbetsmiljöåklagaren. SSAB Emea ska betala 1 500 000 kronor i företagsbot. SSAB ska också betala 40 000 kronor i sveda och värk till den slovakiske truckförarens son.

Domen kan överklagas senast den 28 december 2017.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö