Arbetsmiljö

SO: Vi har tydligt larmat

Läkarförbundets lokala skyddsombud begär att Arbetsmiljöverket ingriper. Foto: Jonas Dagson/TT
Läkarförbundets lokala skyddsombud begär att Arbetsmiljöverket ingriper. Foto: Jonas Dagson/TT

ANMÄLAN. Personalen på BUP på Sahlgrenska sjukhuset har varit pressade i flera år. Problemen har påtalats men tas inte på allvar, skriver Läkarförbundets lokala skyddsombud. Nu har de anmält arbetsgivaren.

Publicerad

Allt fler patienter kommer till Barn- och ungdomspsykiatrins, BUP:s, öppenvård vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Det har lett till en ohållbar situation, enligt två av Läkarförbundets lokala skyddsombud. Det fattas också personal i flera olika yrkeskategorier, både läkare och sjuksköterskor, och problemen har pågått i flera år, påpekar skyddsombuden som lämnat in så kallad 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri rekommenderar en specialistläkare per 5 000 barn i upptagningsområdet. För BUP på Sahlgrenska är den siffran 19 000 barn.

Bemanningen har varit otillräcklig under lång tid vilket har gjort att missnöjet och oron ökat vilket i sin tur gjort det svårt att rekrytera och behålla läkare. Bristen på åtgärder från arbetsgivaren har resulterat i sjukskrivningar och uppsägningar, enligt skyddsombudet. Många vittnar om stress och oro, sömnsvårigheter, hjärtklappning och ångest för att gå till arbetsplatsen.

Till detta kommer brist på sjuksköterskor – vilket leder till att läkarna får ännu mer att göra.

”Allt sammantaget leder allt detta till en stark psykisk, kognitiv och emotionell belastning samt en ilska över att inte bli tagen på allvar”, skriver skyddsombudet.

Under våren lämnades ett brev undertecknat av företrädare för fem fackförbund till arbetsgivaren Sahlgrenska sjukhuset, verksamhet Neurologi Psykiatri Habilitering. Brevet innehöll förslag på åtgärder både på lång och kort sikt exempelvis: Se över arbetsuppgifterna i relation till resurserna, se till att samtliga medarbetare får ut ledighet och semester, förbättra introduktion av nya medarbetare, kartlägg den psykosociala arbetsmiljön, se till att nya uppdrag alltid följs av ekonomiska och personella resurser. En handlingsplan med förslag på åtgärder specifikt för läkarna på BUP lämnades in i juni.

När skyddsombuden lämnade in anmälan till Arbetsmiljöverket hade de ännu inte fått något svar från arbetsgivaren på skrivelserna.