Vad vill SD göra med skyddsombuden?

2019-11-01 00:00 Elisabet Örnerborg  
Magnus Persson.

Sverigedemokraterna föreslår i sin skuggbudget under rubriken ”Skyddsombud” oberoende arbetsmiljörådgivare som ska vara underställda Arbetsmiljöverket.

Magnus Persson är SD:s arbets­miljö­politiska talesperson och ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Varför har ni en sådan punkt i ert förslag till budget i riksdagsmotionen 2019/20: 2682?

– Det handlar om de regio­nala skydds­ombuden. De utses i dag av facket. Regeringen skjuter till en summa, 112 miljoner kronor. Vi vill att de regionala skyddsombuden ska ligga direkt under Arbetsmiljöverket, som då får behålla de 112 miljonerna och sedan skjuter vi till 50 miljoner kronor extra i vår budget.

Vad är det för problem med dagens ordning?

– De regionala skyddsombuden ska jobba för alla anställda och vara opolitiska. I dag utses de av facket som ofta har en politisk koppling till Socialdemokraterna.

Men deras uppgift handlar ju om att ha koll på arbetsmiljön?

– Det stämmer, men det finns ett LO-beslut från 2016 som säger att man ska ha facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Vilket vi ser som ett problem. Riksrevisionen har också påtalat bristerna av styrning och uppföljning av verksamheten med regionala skyddsombud och menar att användningen av de statliga medlen bör kontrolleras.

Arbetsmiljöverket skulle med ert förslag både stå för tillsynen med hjälp av arbetsmiljöinspektörer, och rådgivning med hjälp av arbetsmiljörådgivare. Kan inte det leda till krockar?

– Det skulle inte vara något problem. Tvärtom skulle arbetsmiljöarbetet bli mer effek­tivt. Arbetsmiljörådgivaren kunde gå direkt till inspektören med arbetsmiljöproblemen, en direktkoppling.

Det har förekommit uppgifter i media om att ni vill avskaffa de skyddsombud som verkar på arbets­platserna?

– Nej, så är det inte. Vi vill att fler ska kunna bli skyddsombud, oavsett partitillhörighet. Vi vill att det ska bli lättare att utse skyddsombud utan facklig koppling. Enligt regeringens budgetproposition är bara 59 procent av arbetarna fackligt anslutna och 72 procent av tjänstemännen.

Skulle det inte bli svårare att vara skyddsombud utan fackligt stöd?

– Om den person som alla anställda anser är bäst för jobbet utses till skyddsombud så har han eller hon allas stöd. Jag har varit byggnadsarbetare i 26 år och fått lämna mitt uppdrag i facket både som facklig förtroendeman och som skyddsombud på grund av mina politiska ställningstaganden. Vi vill ha bort den politiska kopplingen.

Utdrag ur motion 2019/20:2682

”... Sverigedemokraterna vill se ett annat system för att främja arbetsmiljöarbetet och vill se oberoende arbets­miljö­rådgivare, helt fristående från arbetstagarorganisationerna, i stället under­ställda Arbets­miljö­verket. Tid och resurser skulle härigenom läggas på arbetsmiljöarbetet i stället för på en politisk agenda...”

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö