Miste fingret i glassmaskin - hotellet får företagsbot

2021-03-12 13:15 Karin Nilsson  
Tingsrätten konstaterar att om en noggrannare riskbedömning hade gjorts av glassmaskinen hade man uppmärksammat att det saknades metallskydd, inte minst eftersom en metallstång (markerat med c) av de fem som ska vara där, fanns kvar och det fanns utstansade hål vid trattens övre del. Foto: Polisen

Den nyanställda 18-åriga restaurangeleven miste ett finger i samband med rengöring av en glassmaskin. Tingsrätten går på åklagarens linje och konstaterar att olyckan inte hade skett om glassmaskinen varit försedd med rätt skydd.

Den 31 mars 2018 inträffade en arbetsplatsolycka vid GH Grand Hotel i Marstrand. En arbetstagare skulle göra rent tratten på en glassmaskin. Vid rengöringen kom hennes hand ned i maskinens tratt. Den klämdes och vänster långfinger amputerades som följd. Maskinen ska vara försedd med skydd i form av lock och galler för de rörliga delarna. Men skydd saknades. Åklagare Maria Johansson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckte åtal och krävde 100 000 kronor i företagsbot.

Åklagare påpekade att skyddsansvariga i bolaget av oaktsamhet inte gjort vad som åläggs dem enligt arbetsmiljölagen. De har inte gjort en tillräcklig riskbedömning av glassmaskinen och tillåtit att den används trots att den saknat skydd för de rörliga delarna. 

I tingsrätten tillade åklagaren att arbetstagaren vid olyckstillfället var 18 år och i slutskedet av sina gymnasiestudier på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Hon genomförde sitt andra pass i restaurangköket och hade arbetat några timmar innan olyckan inträffade. Hade den skyddsanordning, som ska finnas på glassmaskinen enligt tillverkaren, varit monterad på maskinen hade hon inte skadat sitt finger. 

Bolaget ansåg inte att något arbetsmiljöbrott hade begåtts. Företrädare påpekar att man har ett aktivt skyddsarbete och att arbetstagaren fått information om hur maskinerna skulle hanteras. Hon, likt alla andra nyanställda, fick en allmän introduktion innan hon började arbeta och informerades om hur viktigt det är att vara försiktig vid nyttjande av arbetsredskapen, eftersom flera är farliga vid felaktig användning.

Företrädare för bolaget påpekade att under den tid som de arbetat på hotellet hade ingen av dem eller någon annan som arbetat i köket uppmärksammat att glassmaskinen saknat erforderligt skydd. Ingen hade tidigare skadat sig på maskinen eller haft någon anmärkning. Detta trots att Arbetsmiljöverket gjort inspektioner. Enligt bolaget var det den nyanställda som inte följt arbetsgivarens instruktioner. Grand Hotel har därför inte ansvaret för olyckan. Bolaget har en strävan att undvika skador men är av uppfattningen att ingen oaktsamhet kan läggas bolaget till last i detta fall, i vart fall inte så klandervärd oaktsamhet att den är straffbar.

Läs mer: Skyddet sattes fast efter olyckan

Tingsrätten konstaterar att glassmaskinen inte haft föreskrivet och erforderligt skydd för de rörliga delarna. Redan av den anledningen har den som ansvarat för arbetsmiljön, i det här fallet vd:n, åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat henne till förebyggande av olycksfall. Det är oklart varför den nyanställde hamnat med handen i tratten på glassmaskinen. Men oavsett om det var på grund av en ofrivillig rörelse eller ett medvetet risktagande så hade olyckan inte skett om glassmaskinen hade varit försedd med de skydd som den egentligen ska ha eller något annat skydd för de rörliga delarna. 

Läs mer: Tre dog – flest skadade fingrarna

Tingsrätten saknar skäl att inte tro på det som bolaget säger att det tar säkerhets- och arbetsmiljöarbetet på allvar, att det funnits skyddsombud och att det görs generella kontroller av verksamheten och maskinerna både löpande och inför varje säsongsstart. Samtidigt har det framkommit att det inte gjorts någon mer ingående riskbedömning av glassmaskinen på lång tid. Tingsrätten konstaterar att om en noggrannare riskbedömning hade gjorts av glassmaskinen hade man rimligen uppmärksammat att det saknades metallskydd, inte minst eftersom en metallstång av de fem som ska vara där, fanns kvar och det fanns utstansade hål vid trattens övre del.

Tingsrätten finner sammantaget att det måste anses vara oaktsamt att inte ha gjort en mer noggrann riskbedömning av maskinen. Det har också varit oaktsamt att låta personal använda maskinen, trots att den saknade skydd. Att Arbetsmiljöverket inte gett Grand Hotell någon anmärkning för maskinen kan inte göra att den skyddsansvarige fråntas ansvar eller inte ska anses vara oaktsam. Tingsrätten finner inte skäl att ändra på den företagsbot som åklagaren föreslagit och dömer ut 100 000 kronor i företagsbot.

Domen kan överklagas senast den 31 mars 2021.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö