Krävde bedömning

2018-11-30 00:00 Lena Gunnars  

Ett huvudskyddsombud överklagade Arbetsmiljöverkets beslut den 18 januari 2017 om att förelägga Arla Foods AB vite av 100 000 kronor att genomföra vissa åtgärder inom orderplocket.

Huvudskyddsombudet yrkade att Arbets­miljö­verkets beslut skulle preciseras på flera punkter. Ombudet krävde att en undersökning även skulle omfatta en riskbedömning av det prestationskrav i orderplocket av specialprodukter utifrån de ergonomiska belastningarnas duration, frekvens och intensitet. Huvudskyddsombudet ville även att undersökningen skulle precisera vilken som är en rimlig belastningsnivå och som man kan begära av alla i orderplocket. Ombudet ville att undersökningen skulle genomföras av en kvalificerad part.

Förvaltningsrätten gör bedömningen att de åtgärder som anges i föreläggandet motsvarar de krav som kan ställas på en arbetsgivares skyddsansvar enligt Arbetsmiljölagen. Huvudskyddsombudets överklagan avslås därför.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer