Hovrätten ändrar tingsrättens dom

2019-04-12 00:00 Karin Nilsson  
Den museianställda föll ned i den 1,5 meter djupa gropen när hon klev in genom dörren. Vid det tillfället fanns ingen plywoodskiva över gropen.

Fälld. Det var delvis den museianställdes eget fel när hon föll i en grop på jobbet.Det ansåg tingsrätten. Svea hovrätt håller inte med.

Den 22 november 2017 föll en arbetstagare från stiftelsen Nordiska museet ned i en rörgrav som var 1,5 meter djup. Den anställda bröt underarmen och var sjukskriven i sex veckor. Olyckan hände vid en arbetsplats gemensam för flera verksamheter. RM Öhmans Bygg och Fastighets AB utförde byggnadsarbete i ett bergrum i Stockholm.

Åklagaren: Arbetsmiljöåklagare Helena Eckerrot Flodin krävde att bolaget skulle betala 50 000 kronor i företagsbot. Hon ansåg att bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och att den museianställdas skada hade orsakats av oaktsamhet.

Bolaget: Bestred yrkandet och hävdade att bolaget gjort allt vad som skäligen kunnat krävas. Normalt var gropen täckt med plywoodskivor men dessa var tillfälligt borta, eftersom arbete skulle utföras i rörgraven. Bolaget sa att det var den museianställde som själv orsakade fallet ned i rörgraven.

Tingsrätten: Påpekade att Nordiska museet enligt uppgift deltagit i byggmöten och att det på dessa angavs när man inte hade tillträde till bergrummen. Det var dock Statens fastighetsverk som beställt arbetet som hade skyldig­heten att hålla sin hyresgäst informerad. Tingsrätten ansåg att bolaget gjort vad som skäligen kunnat krävas och att den museianställda själv medverkat till olyckan. Det saknades ansvariga hos bolaget, ansåg tingsrätten och ogillade åklagarens talan om företagsbot. Rättens ordförande och en av nämndemännen var dock skiljaktiga. De ansåg att bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas.

Åklagaren: Överklagade domen.

Bolaget: Överklagade domen i den del som rör rättegångskostnaderna.

Hovrätten: Påpekar att rörgraven var förhållandevis djup och fanns precis innanför en dörr. Den gick således inte att se från utsidan och risken för en olycka var därför stor. Under sådana förhållanden måste det ställas särskilda aktsamhetskrav på den som är ansvarig för miljön.

Med enkla åtgärder som en skylt eller en vakt utanför dörren skulle bolaget kunnat minska risken för en fallolycka. Underlåtenheten att vidta sådana åtgärder gör att hovrätten anser att ansvarig person hos bolaget av oaktsamhet inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen och därmed gjort sig skyldig till arbets­miljö­brott.

Domslut: Hovrätten upphäver tingsrättens dom och ålägger bolaget att betala 50 000 kronor i företagsbot. Bolaget får också stå för sina egna rättegångskostnader.

Domen kan överklagas senast den 10 april 2019.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer