Fastnade med benet i grusbehållaren

2018-04-06 00:00 Karin Nilsson  
När hon sparkade till grusbehållaren för att få bort överblivet grus halkade hon till. Foten kom in i behållaren och fastnade i en roterande axel. Två år efter olyckan var hon ännu inte återställd. Foto: Polisen

FÄLLD. Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd och hovrättens dom står fast. Instruktionerna till arbetstagaren var inte tydliga och företaget ska betala 100 000 kronor i företagsbot.

Den 3 december 2014 skulle en arbetstagare tömma och göra rent den sandspridare som var kopplad till det arbetsfordon som hon hade använt vid arbetet med snöröjning på sin arbetsplats hos Damax AB. Hon halkade och fick sin högra fot i grusbehållaren. Foten och benet fastnade i en roterande axel i behållaren. Hon klämdes fast och fick bland annat ett brott på det högra sken­benet. Två år efter olyckan var hon ännu inte helt återställd.

Omedelbart efter olyckan stoppade bolaget användandet av maskinerna.

Åklagaren ansåg att den person som då var ensam styrelseledamot i bolagets styrelse och hade ansvaret för arbetsmiljön inte hade gjort en tillräcklig bedömning av maskinen och hur rengöringsarbetet skulle gå till.

Tingsrätten i Norrköping ansåg också att styrelseledamoten brustit i sin bedömning och åsidosatt sina förpliktelser enligt arbetsmiljö­lagen för att före­bygga olycksfall. Hade han gjort en tillräcklig riskbedömning skulle olyckan ha kunnat undvikas. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att styrelseledamoten har begått arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Tingsrätten anser att bolaget ska betala 100 000 kronor i företagsbot.

Bolaget överklagade domen till Göta hovrätt som fastställde tingsrättens dom.

Bolaget har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. Någon brottslig gärning har inte begåtts av någon befattningshavare i bolaget och det finns därför inte skäl att döma ut företagsbot. Instruktionerna till personalen om hur sandspridaren skulle göras rent har varit tydliga.

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö