Driftsansvarige var ansvarig för olyckan

2018-11-30 00:00 Karin Nilsson  

FÄLLD. En anställd fastnade med sitt ben i sandvagnens valsar. Benet fick amputeras 12 centimeter ovanför knäleden. Drifts­ansvarige hade varit oaktsam och döms för vållande till kroppsskada och 60 dagsböter.

Den 17 januari 2017 inträffade en olycka när en arbetstagare, anställd vid Agri Roads 911 AB, arbetade med att sanda vägar. När arbetstagaren klev upp på sandvagnen för att sparka sönder en klump av frusen sand var traktorns motor i gång. Sandvagnens valsar snurrade och arbetstagarens vänstra ben fastnade mellan valsarna. Skadorna blev så svåra att benet amputerades 12 centimeter ovanför knäleden.

Åklagaren: Arbetsmiljöåklagare Christer B Jarlås åtalade en företrädare för bolaget. Av oaktsamhet hade bolagets företrädare, som då var drifts- och verksamhetsansvarig, vållat en arbetstagare kroppsskada. Den direkta orsaken var att säkerhetsgallret i sandfållan var bortplockat.

Företrädaren för bolaget: Han har förnekat arbetsmiljöbrott. Han har medgett att han tagit bort säkerhetsgallret men anser att det haft liten betydelse för olyckan. Han ansåg att det var den anställdes eget agerande som orsakade olyckan.

Tingsrätten: Skyddsgallret är att betrakta som en skyddsanordning, vilket det rått delade meningar om. Genom att den drifts- och verksamhetsansvarige har plockat bort skyddsgallret har han åsidosatt sina åligganden enligt arbetsmiljölagen. Det har dock skett av oaktsamhet. Enligt den drifts- och verksamhetsansvarige plockade han bort skyddet för att sandvagnen skulle fungera bättre.

Tingsrätten konstaterar att det saknades dokumenterad riskbedömning trots att det fanns problem med sandningsarbetet. Arbetstagare brukade bland annat peta i utkastaren för att lösa problemet. Förhållandena på arbetsplatsen tyder på att arbetsmiljöarbetet har varit eftersatt. Tingsrätten anser att det var oaktsamt att inte vidta tillräckliga åtgärder till skydd för arbetsmiljön.

Domslut: Tingsrätten anser att det finns ett samband mellan olyckan och underlåtenheten att undanröja bristerna i verksamheten och dömer den drifts- och verksamhetsansvarige för arbetsmiljöbrott till 60 dagsböter å 100 kronor.

Domen kan överklagas senast den 15 november.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer