Arbetsledningen har ansvaret för inhyrda

Fälld. Arbetsledaren från huvudentreprenören ledde och fördelade arbetet. Det talar för att det bolaget hade arbetsmiljöansvaret.Det menar både Arbetsmiljöverket och kammarrätten. HFD ger inte prövningstillstånd.

Den 5 september 2017 inspekterade Arbets­miljö­verket en arbetsplats där bygg- och anläggningsarbete utfördes utan tillräckliga fallskydd. Två bolag var inblandade: MS Quality AB och Tough Wood. Huvudentreprenören MS Quality hade en arbetsledare på plats, som vid inspektionen medgav att det var han som ledde arbetet.

Trots detta ville inte MS Quality betala den sanktionsavgift på 42 800 kronor som verket krävde. Bolaget ansåg att Tough Wood var en självständig underentreprenör, som hade ett eget ansvar för att arbetsmiljölagen skulle följas.

När förvaltningsrätten prövade frågan fann man dock att inte minst arbetsledarens egen uppgift vid inspektionen – att han ledde och fördelade arbetet – talade för att det handlade om inhyrd arbetskraft och inte en självständig underentreprenör. Samma arbetsledare ansvarade för att ställningar och fallskydd kom på plats på byggarbetsplatsen.

Förvaltningsrätten ansåg därför att det var MS Quality AB som hade ansvaret och dömde därför att bolaget skulle betala sanktionsavgiften.

Bolaget överklagade till kammarrätten, som kom till samma slutsats som förvaltnings­rätten. Kammarrätten påpekade att det finns flera omständigheter som talar för att detta handlar om en entreprenad. Utöver den faktiska arbetsledningen avgjorde arbetsledaren från MS Quality även hur många som jobbade och hur länge de jobbade. Bolaget överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte beviljar prövningstillstånd, varför kammarrättens dom står fast. MS Quality ska betala sanktionsavgiften.

Lennart Lundquist / Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö