LO-KONGRESSEN

"Tydligen alldeles för radikalt för LO"

Trots Richard Mellbergs och andra Byggnadsombuds argumentation gick kongressen på styrelsens förslag om kollektivavtal.

KOLLEKTIVAVTAL. Det hettade till på LO-kongressen när styrelsens avslag på förslag om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar debatterades. 

Publicerad Uppdaterad

Kollektivavtalens vara eller inte satte fart på känslorna, och en del svordomar, i Stockholm Waterfront-huset under LO:s kongress. LO:s styrelse hade yrkat på avslag på ett förslag om att verka för att kollektivavtal ska vara ett krav vid offentliga upphandlingar, ett förslag som lagts fram av Byggnadsarbetareförbundet i Småland-Blekinge. Urban Pettersson från LO:s styrelse ville sätta problemet i proportion genom att påpeka att täckningsgraden för kollektivavtalen redan är 95 procent av arbetsmarknaden.

Detta upprörde flera talare. Richard Mellberg från Byggnads pratade om att byggnadsbranschen systematiskt utnyttjar arbetare, i ett modernt slaveri.

Kollektivavtal eller kriminella företag, för mig är valet enkelt.

- Bolagen konkurrer ju ut de företag som faktiskt följer kollektivavtalen och andra avtal. Det är klart att vi kan ställa krav på kollektivavtal och lärlingsplatser. Men detta är tydligen en alldeles för radikal ide för LO, sa han polemiskt och tillade:
- Kollektivavtal eller kriminella företag, för mig är valet enkelt.

Även Morgan Nyberg från Byggnads pratade om att våga försöka, att inte lägga sig platt i förväg för att EU eller olika lagstiftningar antas göra sådana krav omöjliga.

- Det är inte förenligt med EU:s regelverk påstås det, men vi har ju aldrig utrett det. Om vi bestämmer att våra kollektivavtal innehåller allt det där, då är det upp till EU att bevisa att vi har fel. Nu är dags att sätta ner foten, slå näven i bordet, på svenska arbetsplatser ska svenska kollektivavtal vara ett krav, punkt slut.

Patrik Jerksten från Byggnads ville visa vägen genom att peka på Göteborgs byggare, målare och elektriker som redan ställer dessa krav på kollektivavtal.

De stora orden till trots så gick kongressen på styrelsens linje och nöjde sig med att kollektivavtal skulle vara norm, inte krav, vid offentliga upphandlingar.

Även frågan om lärlingar diskuterades hett, där styrelsen ville avslå ett förslag om krav på att lärlingar ska beredas plats på offentligt finansierade arbeten. Urban Pettersson från LO:s styrelse hävdade också att det kunde ställa till det för vissa branscher att ställa generella krav på lärlingsplatser, men kravet antogs med tillägget att det skulle gälla i branscher med befintligt lärlingssystem.