Arbetsskador

Arbetsgivaren bör polisanmäla

Hot och våld i jobbet ska polisanmälas. Men den som blivit utsatt bör slippa att stå för anmälan, anser fackförbundet ST.

Publicerad

Tjänstemän blir allt oftare utsatta för hot och våld på jobbet. På Försäkringskassan svarar 57 procent av fackförbundet ST:s skyddsombud att det förekommer på deras arbetsplatser.

Enligt Försäkringskassans enhetschef i Huddinge Jonatan Lindstrand är många av dem som utsatts för hot och våld rädda för att polisanmäla. Han säger till Radio Stockholm att de inte vill att deras personnummer och hemadress ska bli kända.

Jonatan Lindstrand har därför föreslagit att just de uppgifterna inte ska tas med i anmälan. Tom Johnsson, vice ordförande i fackförbundet ST, tycker att förslaget är bra.

-Vi tycker att arbetsgivaren ska stå för anmälan om hot och vålds-incidenter. Det ska kännas bra i magen när man går till arbetet, men också kännas bra i magen när man går därifrån, säger Tom Johnson till Radio Stockholm.

Arbetsmiljöverkets inspektörer i Örebrodistriktet ska de närmaste åren undersöka vad arbetsgivare gör för att förhindra att anställda utsätts för hot och våld.