Motioner om skiftgång och hot på polisernas kongress

2018-09-25 14:34 Lena Gunnars  

Polisförbundets kongress drar idag igång i Örebro. Hälsoriskerna med skiftestjänstgöring, en hotfullare arbetsmiljö och höjd ersättning för poliser som står i främsta ledet mot brottsligheten är några av förslagen som ska behandlas.  

Det samordnande huvudskyddsombudet i Polisförbundet och det vice huvudskyddsombudet konstaterar i en motion att arbetsgivaren och Polisförbundet hamnat långt ifrån varandra under omorganisationen som pågått inom myndigheten. De föreslår därför att det pågående partsgemensamma arbete med målet att få ett nytt samverkansavtal tillfälligt stoppas. De båda skyddsombuden föreslår att samverkan istället bör ske inom ramen för MBL och skyddskommittén tills förtroendet mellan arbetsgivare och fack återupprättats. Först då kan diskussionen om ett samverkansavtal tas upp igen, menar skyddsombuden.

Förbundsstyrelsen anser dock att det är för tidigt att ta ställning till om det finns förutsättningar för ett samverkansavtal.

En annan motionär anser att Arbetsgivarverkets försäkringsskydd för statligt anställda, TGL-S, bör omförhandlas och uppdateras. Motionären anser att det ekonomiska skyddet till de poliser som måste stå i främsta ledet för att bekämpa en brottslighet som inte längre tvekar att angripa eller hota polisanställda eller deras närstående behöver höjas.

”Jag anser det inte rimligt att efterlevande till poliser som avlidit i tjänsten ska behöva förlita sig till egna livförsäkringar eller insamlingar från kolleger för att få ekonomisk trygghet när det värsta har inträffat” skriver motionären.

En tredje motionär konstaterar att poliser idag utsätts för svåra och traumatiserade situationer på jobbet. Han påpekar att många andra yrken med påfrestande arbetsmiljö har yrkeshandledning som en naturlig del i arbetet. Han föreslår att polisförbundet ska arbeta för att obligatorisk handledning för poliser i yttre tjänst införs inom Polismyndigheten.  Den ska ske gruppvis under minst varje kvartal med professionell handledning, föreslår motionären. Han får behåll av förbundsstyrelsen, som menar att det finns tidigare motioner som är bifallna och mer heltäckande och som förbundsstyrelsen redan arbetar för.

Polisförbundets kongress avslutas på torsdag.

 

Läs mer om Polisförbundets kongress här.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen