Får du köra truck hur som helst?

2016-06-20 14:11  

EXPERTFRÅGA. Vår kollega blev påkörd av en truck på industriområdet. Vilka trafikregler och bestämmelser gäller för säkerheten på området? Krävs det inte en signalperson?

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– För att framföra en truck ska man ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper (se AFS 2006:5 Användning av truckar). För att framföra en truck på en väg ska man minst ha körkortsbehörighet för motorredskap klass II. Frågan är hur man ska klassa industriområdet som du anger. De allra flesta industriområden är nog så öppna att man får klassa dem som allmän väg. Trafikreglerna ska fastslås i en riskbedömning. I den får man också komma fram till om det krävs en signalperson. Det är viktigt att tänka på att trucken ska vara som lägst trafikförsäkrad. Det är tyvärr väldigt vanligt att man hittar truckar utan trafikförsäkring.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig Installatörsföretagen:

– Företaget ska upprätta trafikregler för både truckförare och gående. En signalperson kan vara lämplig vid extrema och onormala situationer, att anpassa hastigheten till rådande sikt och arbetsplatsens storlek är andra relevanta åtgärder. Att separera gång- och trucktrafik är avgörande för säkerheten, liksom användandet av skyddsskor. Upptäcks fel ska trucken inte användas alls. En truckolycka är en allvarlig händelse och företagets riskbedömning är betydelsefull. 2015 inträffade 871 truckolyckor. De flesta kan förhindras genom ändrade attityder och beteenden hos både förare och gående.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Arbetsgivaren är ansvarig för att trafiken är säker på ett inhägnat arbetsställe. Det betyder att denna måste planera för hur trafiken ska ledas. På ett område som inte är inhägnat gäller vanliga trafikregler. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida. Den som kör truck ska genomgå en utbildning och ha tillstånd (se AFS 2006:5 Användningen av truckar). Det finns inga särskilda regler om signalman i före­skriften. Arbetsgivaren måste fortlöpande undersöka hur trafiken bedrivs inom det inhägnade området. En arbetstagare som fått utbildning i hur truckar ska köras och vilka regler som gäller och bryter mot dessa och skadar någon kan drabbas av straff.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö