Övriga Nyheter

Grävmaskinist fick fly undan ras

Jordskredet inträffade norr om Lökeberg i Kungälv. Orsaken ska nu utredas. Foto: TT-Bild
Jordskredet inträffade norr om Lökeberg i Kungälv. Orsaken ska nu utredas. Foto: TT-Bild

Ett större jordskred har inträffat norr om Lökeberg i Kungälv. Jord- och lermassor har glidit ner i havet och bland annat skadat en mindre byggnad. – Det är en bit av en sluttning som släppt, säger Kalle Kivistö på räddningstjänsten.

Publicerad

Enligt flera medier var det byggarbetare som arbetade i området som slog larm om skredet. Det finns inga uppgifter om personskador.

– En av grävmaskinisterna var lite skärrad, han fick springa för sitt liv, säger Linus Olsson, som kom till platsen precis efter skredet, till P4 Väst.

Händelsen inträffade vid Bastevik i Kungälvs kommun på onsdagsförmiddagen. Enligt räddningstjänsten är det ett område på cirka 200 gånger 100 meter som har drabbats.

På bilder från området, som publicerats av bland annat Kungälvs-Posten , syns en skarp kant i sluttningen där jordmassorna lossnat. Skredet har omringat en mindre byggnad som ligger i anslutning till en brygga, i närheten ligger även flera andra byggnader.

– De ligger ju i farozonen, men det har inte hänt något med de andra byggnaderna, säger Kalle Kivistö på räddningstjänsten i Storgöteborg till TT.

Räddningstjänsten har spärrat av området och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av kommunen.

– Vi kommer även att få hjälp av SGI (Statens geotekniska institut), de är ju expertisen i den här typen av händelser, säger Kalle Kivistö.

Enligt Per Bolin på SGI är skredrisken i området relativt hög.

– Vi har ju haft ett antal större skred längst Göta älv historiskt sett och det här skedde ju inte så långt därifrån, säger han till TT.

– Lerorna på västkusten har bildats genom sedimentering av havsvatten. I vissa fall kan leran vara väldigt lös och blir trycket för stort på den glider den iväg.

Vad onsdagens ras berodde på är för tidigt att säga.

– Det kan bero på till exempel regn, eller på arbeten i området. Det kan vara en olycklig kombination som gjort detta, men det får man ju utreda, säger Per Bolin.

– Vi får ta mätningar på leran. Det kan vara en känslig lera, då kan det bli lite större skred.

Skred och ras

Hur stabil en sluttning är beror både på belastningen på jorden och på jordens hållfasthet.

Ofta är det en kombination av olika faktorer som kan utlösa ett skred.

Faktorer som kan ligga bakom är exempelvis klimat- och väderförändringar, mänsklig påverkan, erosion och landhöjningen – som kan ge upphov till exempelvis en förändrad grundvattennivå och en ökning eller minskning av markfuktigheten.

Bland varningstecknen på ett begynnande skred finns färska erosionsskador i slänter ner mot ett vattendrag, plötsliga sprickor eller sättningar i marken, brott på ledningar eller kablar i marken samt att träd eller stolpar börjat luta.

Källa: Statens geotekniska institut (SGI).