Nyhetsarkiv

Var kravallerna ett arbetsmiljöbrott?

Patrik Danielsson är huvudskyddsombud hos polisen.
Patrik Danielsson är huvudskyddsombud hos polisen.

För första gången kan Polisförbundet komma att anmäla arbetsgivaren för arbetsmiljöbrott. Det handlar om kravallerna under påskhelgen då minst 200 poliser kan ha skadats, enligt skyddsombudens utredning.

Publicerad Uppdaterad

Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson deltar i fackets utredning om vad som hände under påskhelgen.

Han tror att det kan gå så långt som en anmälan om brott mot arbetsmiljölagen.

- Jag utesluter inte att vi kommer att gå in med anmälan om arbetsmiljöbrott. Det skulle då kunna gälla att arbetsgivaren inte har använt sig av rätt utbildad och utrustad personal utifrån den riskbedömning som borde ha gjorts. I synnerhet efter de första demonstrationerna, då man borde haft kunskapen.

- Hittills har Polisförbundet endast använt sig av anmälningar enligt 3:3aparagrafen i arbetsmiljölagen. Men nu kan det se annorlunda ut.

Det har talats om minst 100 skadade poliser i kravallerna. Men Patrik Danielsson tror att det kommer att landa i högre siffror.

- Vi börjar närma oss 200 anmälningar, då gäller det både tillbud och arbetsskadeanmälningar. Vissa tillbud måste nog skrivas om till arbetsskador och då kommer den siffran att öka ganska ordentligt.

- Det vi gör nu är att vi försöker samla ihop allt och titta på vilka typer av skador och tillbud som inträffat. Vi ser redan nu vissa brister där vi kommer att vara ganska hårda i vår bedömning.

Kan du redan nu ge exempel på sådana brister?

- Framför allt utrustningsdelen. Det handlar om skyddsutrustning som gått sönder, skyddsutrustning som saknas och utrustning som inte funnits tillgänglig. 
- Vi ser på bilderna att många poliser saknat sköld. Vi har mötts av ett massivt stenregn och sköldarna skulle ha skyddat. Utan att ha sammanställt klart så undrar vi hur det kommer sig att polisen inte hade tillgång till rätt skyddsutrustning. Vi ser ju också många bilder på trasiga hjälmar.

Patrik Danielsson betonar också att polisens fordon inte uppfyller skyddskraven.
- Uppenbarligen har en hel del bilar förstörts. Vad har brustit där?

Vilka slags skador handlar det om?

- Jag har i nuläget ingen kunskap om dem som vårdats på sjukhus, det rör naturligtvis allvarligare skador. Men i övrigt handlar det om blåmärken från kastad sten, sårskador bland annat på hals och ansikte, fingrar som farit illa och hjärnskakningar. Dessutom har många utsatts för en psykiska påfrestning som kan ha påverkan på den enskildes hälsa, säger Patrik Danielsson.