Övriga Nyheter

Operatörerna utan hytt i Norrlandsskogarna

Kallt utan skydd mot väder och vind. Foto: Arbetsmiljöverket.
Kallt utan skydd mot väder och vind. Foto: Arbetsmiljöverket.

Skogskranar i Norrland saknar hytt. Operatören sitter på en järnsadel oskyddad från väder, vind och fallande föremål. Arbetsmiljöinspektören Thor Semberg ställer nu krav på företagen.

Publicerad

I södra Sverige har skogskranar hytt. Norr om Umeå är det ingen självklarhet. Thor Semberg, inspektör på Arbetsmiljöverket, uppskattar att det finns 400 skogskranar i Norrland. Ungefär hälften av dem saknar hytt. Operatören sitter då på en järnsadel en bra bit ovanför marken när han lastar och lossar rundtimmer.

- Det är en fråga om pris och vikt. Maskinerna är billigare och väger mindre. Då kan man lasta mer på ekipaget. Så länge de är attraktiva så säljs de, förklarar Thor Semberg.

Han forstätter:

- Operatörerna är oskyddade till tusen och även om inget faller i huvudet på dem så är det illa nog att sitta där i minus 30 grader och bli avkylda. Jag har försökt få företagen att byta ut maskinerna tidigare utan framgång. Nu tyckte även min chef att vi måste börja ställa krav på arbetsgivarna. Det är faktiskt 2009, påminner han.

Thor Semberg använder sig av föreskriften om arbetsplatsens utformning. En skogskran räknas inte som ett transportmedel utan som en maskin. Sveriges Åkeriföretag opponerar sig mot Thor Sembergs agerande och anser inte att föreskriften går att använda. Men Thor Semberg fortsätter att inspektera företag och ställa krav. Han kan inte kräva att maskinerna ska ha hytt, däremot att det ska finnas skydd mot väder och vind. Det innebär i princip hytt. Fungerar inte föreskriften så går han direkt på arbetsmiljölagen.

- Arbetsgivarna måste nu komma in med handlingsplaner och beskriva vad de tänker göra. Sedan får de ett eller två år på sig att byta ut sina maskiner. Om inget sker går vi ut med föreläggande eller förbud, säger Thor Semberg.