Nyhetsarkiv

Vägrade bära munskydd - avskedades

Hade lagerarbetaren giltiga skäl till att inte använda munskydd?
Hade lagerarbetaren giltiga skäl till att inte använda munskydd?

ARBETSRÄTT: En lagerarbetare på Tamro i Kungens Kurva vägrade bära munskydd under pandemin. Företaget valde att avskeda honom. Under två dagar i Arbetsdomstolen har frågan prövats om avskedandet var sakligt grundat.

Publicerad

Företaget Tamro AB införde krav på ansiktsskydd i april 2021 som en av flera åtgärder mot smittspridningen av covid-19. En av lagerarbetarna vägrade att använda skydden med hänvisning till sin hälsa. Han lider av tinnitus och upplevde att besvären förvärrades av ansiktsskydd vilket ledde till sömnsvårigheter och stress.

Efter två månader, då lagerarbetaren flera gånger ertappats utan skydd, valde företaget att avskeda honom. Huruvida avskedandet var sakligt grundat har blivit rättslig sak. Lagerarbetaren är medlem i Privat- och offentliganställdas förbund, POA, som stämt Tamro och Almega tjänsteföretagen för brott mot lagen om anställningsskydd.

Tamros verksamhet är lagerhållning och distribution av läkemedel och andra produkter för apotek och sjukhus. De anställda plockar varor, paketerar och skickar iväg.

Bilden som framträder under huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen är att lagerarbetaren var tydlig med att ansiktsskydd orsakade honom hälsobesvär. Vid ett möte kom lagerarbetaren och några chefer överens om han skulle kunna arbeta på den del av företagets anläggning där var och en står vid eget bord och där det går att hålla social distans, varför ansiktsskydd inte var beordrat.

Tvisten handlar till stora delar om huruvida lagerarbetaren hade ett formellt avtal om att enbart få arbeta på avdelningen där man inte bar skydd, POA hävdar det. Eller om innebörden av överenskommelsen var att han fick arbeta där när det var möjligt, men undantagsvis även behövde stå till förfogande i andra delar av verksamheten, vilket är Tamros och Almegas inställning.

Lagerarbetaren har inte brutit mot anställningsavtalet, säger POA:s ombud Christian Schlater:

– Förbundets medlem har hela tiden försökt föra en dialog med arbetsgivaren, han har hela tiden försökt följa överenskommelsen och tydligt meddelat att han kan och vill arbeta.

Vidare driver POA:s ombud linjen att Tamro inte hade rätt att tvinga de anställda att bära skydd samt att det saknas vetenskapliga belägg för att skydden hjälper.

Svarandesidans ombud Jonas Stålnacke, Almega, identifierar två huvudfrågor i målet: hade Tamro rätt att införa kravet på ansiktsskydd och var de anställda skyldiga att följa kravet? Arbetsgivarsidan lutar sig mot arbetsledningsrätten och ansvaret för säkerheten snarare än lagstöd. I den mån kravet kan ses som ett intrång i den personliga sfären så ska en avvägning göras, resonerar Jonas Stålnacke.

– Syftet var att minska smittspridningen, att skydda personalen samt att hålla igång verksamheten.

Almegas ombud betonar att Tamro har en samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är alltså viktigt att verksamheten inte drabbas av störningar.

Riskbedömningen växte fram efter hand under pandemin i samverkan med de fackliga organisationerna, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Den dåvarande platschefen vittnar i huvudförhandlingen om en gradvis växande oro för liv och hälsa och för verksamheten.

– I samma veva kom Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken och det tog vi som en signal att skydden kunde vara en rimlig kompletterande åtgärd.

Företaget tillhandhöll tre typer av skydd, för att det skulle finnas något som passade alla. Det fanns ett munskydd och ett ansiktsvisir samt ett munvisir som demonstreras under huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen. Jonas Stålnacke säger att de anställda var skyldiga att följa beslutet:

– Och kravet följdes, men med ett tydligt undantag. Trots bolagets försök att anpassa sig efter lagerarbetarens önskemål, har han flagrant vägrat och ytterst har det funnit fog för ett avskedande, säger Almegas och Tamros ombud.

Dom meddelas den 14 december.