SKYDDsSTOPP

Stopp på stopp mot bildningsförbund

SKYDDSTOPP. Kulturens Bildningsverksamhet med 64 anställda läggs ner. Sättet det meddelades på ledde till skyddstopp. ”Medlemmar grät, några kontaktade psykakuten”, säger Unionens klubbordförande André Bengtsson.

Publicerad Uppdaterad

Kulturens Bildningsverksamhet är det minsta och yngsta studieförbundet startat 2007. Det är också ett med stora problem, vilket André Bengtsson mött i sin roll som huvudarbetsmiljöombud:

Minsta studieförbundet

Kulturens Bildningsverksamhet (KBV) är ett studieförbund som samlar 17 intresseorganisationer inom kulturområdet, från Svensk Jazz och Svenska spelmäns riksförbund till Sveriges Orkesterförbund och Sveriges filmförbund. Musikverksamheten heter Evelyn och bedrivs på elva orter i landet. KBV anordnar studiecirklar, kurser och föreläsningar. KBV har i år en budget på 52 miljoner kronor, varav 35 är statsbidrag.

Personal med otydliga rutiner och regler har ringt och gråtit i telefon ...

– Här utförs inget systematiskt arbetsmiljöarbete, vi har aldrig haft några skyddsronder, jag har inte sett någon dokumentation på policy och handlingsplaner, bara en massa fina tomma fraser på hemsidan.

I år har han tagit till skyddsombudsstopp vid flera tillfällen:

– Personal med otydliga rutiner och regler har ringt och gråtit i telefon för att de varit helt slutkörda. När arbetsmiljöverket uppmanat till dialog har ledningen lovat åtgärder, men det har bara hållit i två veckor.

Situationen eskalerade drastiskt när förbundsstyrelsen den 16 oktober på ett personalmöte berättade att hela verksamheten skulle läggas ner.

André Bengtsson
André Bengtsson

– Det kom som en total chock, men den inhyrda hr-chefen tröstade med orden ”ni är unga, ni får nog nya jobb”, berättar André Bengtsson. Inga förhandlingar hade hållits och inga varsel var lagda. Dagen därpå ville jag hålla ett möte med alla anställda, men det förbjöd förbundschefen för att det skulle störa verksamheten.

Den planerade verksamheten skulle drivas året ut, därefter skulle personalen avvecklas senast nästa sommar.

Efter ytterligare någon dag hölls ett stormöte där hr-chefen preciserade vilken dag de anställda skulle sluta beroende på anställningstid.

– Ledningen påstod att de lagt varsel, men de hade inte meddelat facket, säger André Bengtsson. Mötet blev så kaotiskt att en enhetschef beslöt att avbryta det.

... ledningens sätt att hantera personalen utgjorde en fara för deras liv och hälsa.

Fredagen den 20 oktober hade dussintals medlemmar ringt till sin klubbordförande:

– De berättade att de var apatiska och stirrade i väggen, några hade börjat gråta hemma, andra berättade att de ringt psykakuten. Då bestämde jag mig för att lägga ännu ett skyddsombudsstopp. Jag anser att ledningens sätt att hantera personalen utgjorde en fara för deras liv och hälsa.

Ledningen begärde att stoppet skulle hävas och Arbetsmiljöverket inspekterade Kulturens Bildningsverksamhet under tisdagen veckan därpå. De hävde stoppet, men påtalade brister med arbetsmiljöarbetet och efterlyste dokumentation. Tillsyn och skriftväxling pågår mellan förbundet och myndigheten.

Bakgrunden till nedläggningen är de skärpta reglerna för statsbidrag som riksdagen beslutat, säger förbundsordföranden Åsa Kratz, till vardags S-politiker i Region Sörmland:

– Anslagen till studieförbund sänks nu under flera år. Vi är för små och de nya anslagsvillkoren kräver mer lokal förankring och administration. Valet blev då att köra i konkurs eller avveckla under ordnade former. Vi valde det senare, men visst är det tragiskt att lägga ner.

I bakgrunden finns också fusk med statsbidrag som ledde till en granskning 2021, då Kulturens Bildningsverksamhet tvingades betala tillbaka 1,6 miljoner av bidragen. Det har lett till att Folkbildningsrådet som fördelar bidragen ifrågasatt Kulturens Bildningsverksamhets kontroll och kvalitet i en särskild granskning.

– Det var några personer i organisationen som skapat luftsiffror, säger Åsa Kratz. Vi har verkligen kämpat med kontrollen och försökt få rätsida på verksamheten, men vi hann inte få ordning.

Sättet som de anställda reagerat på avvecklingsplanerna beklagar hon:

– Det är en mycket jobbig situation. Det är aldrig roligt att behöva avveckla en verksamhet. Arbetsmiljöverket har ju hävt skyddsstoppet, men det är några dokument som ska skickas in. Nu ska vi ta hand om de anställda och hantera alla avtal som också måste avvecklas.