rättsligt

Människoexploatering
utreds

STOCKHOLM 20190227ArbetsmiljöverketFoto: Naina Helén Jåma / TT / kod 11880

TRAFFICKING. En ärende som rör Kollektivavtalsbrott men som väcker frågor om eventuell trafficking kom in till Arbetsdomstolen den 30 mars. Nu har stämningsansökan dragits tillbaka eftersom bolaget i fråga gått i konkurs.

Publicerad Uppdaterad

Inredningsföretaget FOF Form och Fix i Huddinge stämdes, tillsammans med branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, av en representant för fackförbundet GS-facket. GS-facket organiserar skogs-, trä och grafisk bransch och krävde ersättning på cirka 850 000 kronor till en tidigare anställd i FOF Form och Fix. Fackförbundet krävde också ett allmänt skadestånd om 150 000 kronor för kollektivavtalsbrott.

Ärendet gäller ett utpressningsliknande arbetsförhållande, där bolaget enligt kärandens uppgift ska ha betalat ut lön till den anställde samt betalat in skatt enligt gällande regler, men sedan krävt tillbaka lönen av den anställde, en man som flydde från Iran med sin familj år 2019. Iraniern började sin anställning i mars 2020, som färdigt utbildad operatör på en så kallad CNC-fräs inom snickeriverksamheten. Han ska också ha tvingats ersätta bolaget för den inbetalda skatten och arbetsgivaravgifterna. Detta förfarande ska ha varit möjligt eftersom den anställde, som hade ett tillfälligt uppehållstillstånd, var helt beroende av anställningen för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

För att klara av sitt uppehälle och de stora inbetalningarna till bolaget har han tvingats använda sig av sina besparingar, vissa försäkringsersättningar samt tagit banklån.

Utredning om människoexpolatering

Efter två års anställning ska bolaget, enligt stämningsansökan, ha tvingar iraniern att underteckna ett dokument där han självmant sa upp sig från arbetsplatsen. Dessutom försökte en av de två företrädarna för bolaget, samt bolagets styrelseordförande, enligt anmälan, pressa honom att underteckna ett dokument där det påstods att han lånat 900 000 kronor från bolaget och att det var dessa pengar han hade återbetalat under åren som gått. Arbetsgivarna ska ha uppträtt aggressivt och skrikit åt honom.

Arbetstagaren kontaktade då sitt fackförbund som inledde en förhandling med arbetsgivaren om uppsägningen. Arbetsgivaren hävdade arbetsbrist, men facket hävdade att eftersom det inte fanns några fler anställda på bolaget så kunde det inte råda någon arbetsbrist. Bolaget hade inte heller förhandlat om några organisationsförändringar.

Tvisteförhandlingar mellan fackförbundet och bolagets företrädare om den före detta anställdes rätt till lön och andra ersättningar avslutades i januari 2023

Kravet på ersättning från bolaget till den före detta anställde gällde uteblivna löner på nära 600 000 kronor, samt 250 000 kronor i skadestånd för kollektivavstalsbrott och brott mot lagen om anställningsskydd.

Nu blir det inga förhandlingar i Arbetsdomstolen. Men parallellt har Arbetsmiljöverket och Åklagarmyndigheten inlett en utredning om eventuell människoexploatering i ärendet.