RÄTTSLIGT

Attendos chefer fällda i Hovrätten

Stine Christophersen fick en erinran för att hon berättade i medier om att de gamla på Attendos äldreboende inte var skyddade mot covid 19. Foto: Olle Sporrong/TT

FÄLLDA. Hovrätten fastställde tingsrättens dom mot de två chefer på Attendo som gav visselblåsaren Stine Christophersen en erinran. De döms till 80 dagsböter för brott mot meddelarskyddet och får själva betala rättegångskostnaderna.

Publicerad

Under pandemins första våg våren 2020 berättade vårdbiträdet Stine Christophersen i Expressen om missförhållanden på Attendos äldreboende Sabbatsbergsbyn i Stockholm.

En vecka senare kallades hon till möte där cheferna ville ge henne en erinran om illojalitet, vilken hon vägrade ta emot. I stället spelade hon in samtalet som senare sändes i en radiodokumentär.

Attendo tog då tillbaka erinran och bad om ursäkt, men åklagare valde att åtala för brott mot repressalieförbudet i lagen om meddelarfrihet, som sedan 2017 även omfattar anställda i privat utförd men offentligt finansierad vård.

Den 18 oktober i fjol dömde tingsrätten en chef och en HR-specialist till 80 dagsböter. Domen överklagades och beviljades prövningstillstånd i hovrätten, som nu slagit fast tingsrättens dom.

De dömda får personligen betala dagsböter och rättegångskostnader, eftersom bara fysiska personer kan bryta mot lagen om meddelarskydd. Dome kan överklagas till Högsta domstolen fram till den 6 oktober.