Arbetsskador

Forskare granskar bemanningsanställdas arbetsmiljö

Anställda i bemanningsföretag drabbas oftare än andra av arbetsskador. Nu tar fyra forskare fram förslag på hur deras arbetsmiljö ska förbättras.

Publicerad

- Idén om projektet har väckts i vårt nätverk där vi har täta kontakter med arbetsmarknadens parter, säger projektledaren Ann-Beth Antonsson.

Bemanningsbranschen har växt från 5 000 anställda i mitten av 1990-talet till över 100 000 i dag och branschen fortsätter att växa. Enligt Arbetsmiljöverkets senaste statistik anmäls en stor del av truckolyckorna av bemanningsföretag.

- Arbetsmiljölagen är starkt präglad av det gamla industrisamhället. Den behöver anpassas till helt nya organisationsformer som bemanningsföretagens, säger Ann-Beth Antonsson, adjungerad professor vid IVL, Svenska Miljöinstitutet.

AFA Försäkring har anslagit 2 600 000 kronor till projektet om bemanningsbranschen som ska pågå i två och ett halvt år. Forskarna ska genom arbetsskadestatistik, intervjuer, arbetsplatsbesök och kartläggning få fram underlag till hur arbetsmiljöarbetet inom branschen kan bli bättre. I uppdraget ingår också att föreslå hur arbetsmiljöfrågor ska kunna tas med i upphandlingar.