Övriga Nyheter

Missnöje med delade skift

Busschaufförer är en yrkesgrupp som ibland har delade scheman. Foto: Colourbox
Busschaufförer är en yrkesgrupp som ibland har delade scheman. Foto: Colourbox

Att arbeta skift som är uppdelade i ett morgonpass, en längre paus, och senare ett eftermiddagspass är bland det som skiftarbetare ser som mest besvärligt. 25 procent av de som har sådana arbetspass säger att de är "ett mycket stort problem". Det visar en undersökning från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Publicerad

- Tidigare har vi nog trott att skiftarbeten som inte rymmer nattpass är ganska okej för de anställda. Det som den här undersökningen antyder är att även den här sortens skift kan leda till bekymmer, dålig arbetsmiljö och kanske också försämrad hälsa på längre sikt, säger docent Göran Kecklund, som är en av författarna till studien.

Det här sättet att arbeta är i stort sett inte alls undersökt av forskare, och vad Göran Kecklund skulle vilja är att göra en större studie av hälsokonsekvenser. Han har en känsla av att alltfler tvingas arbeta pass av den här typen, som en följd av besparingar.

- Vi skulle behöva veta vad det blir för långsiktiga konsekvenser. När så många som var fjärde svarar att det är ett stort problem är det också troligt att det kan få hälsokonsekvenser. Många som arbetar såhär upplever att de inte kan göra någonting av håltimmarna mitt på dagen, utan bara har en väldigt lång arbetsdag - kanske från fem på morgonen till fem på eftermiddagen.

2 000 personer som arbetar skift svarade på enkäten från Stressforskningsinstitutet.