Övriga Nyheter

Så kan fallolyckor förutspås

Illustration: IBL
Illustration: IBL

Personer som svajar löper större risk att fall och skada sig. En ny avhandling vid Umeå Universitet visar att svaj och gångmönster kan förutsäga vem som är i riskzonen.

Publicerad

Personer som svajar mer än 40 centimeter när de ska stå stilla i en minut har mellan 75 och 90 procents ökad risk för fallolyckor. Jonas Johansson, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, baserar resultaten på en studie av 2400 personer i 70-årsåldern i Umeå.

Bakomliggande faktorer som muskelsvaghet och nedsatt kognitiv funktion antas förklara sambandet. Det är alltså inte svajandet i sig som orsakar fallet.

– Det viktiga är att vi kan hitta markörer för att se vilka individer som bör vara särskilt uppmärksamma och kan behöva förebyggande behandling, säger Jonas Johansson.

Det kan handla om enkla vardagsövningar som att ställa sig upp från en stol, balansera med fötterna i linje framför varandra samt flytta över vikten på olika ben.