Fråga Experten

Kan vi kräva separata toaletter?

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås.
Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson

EXPERTFRÅGA. Flera av de kvinnliga anställda på vår restaurang vill ha separata toaletter. De tycker att toaletterna de delar med männen är för ofräscha. Kan jag som skyddsombud hitta stöd för en sådan begäran?

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

– Nej, tyvärr så hittar du inget lagstöd för att det ska vara separata toaletter. Det regleras i föreskriften Arbetsplatsens utformning.

– Men jag tycker att du kan ta upp frågan med er arbetsgivare ändå. För om ni i dag har flera toaletter så borde det ju inte vara en svår sak att skilja dem åt. Sedan kan man ju tycka att det egentligen inte skulle behövas. Kanske måste ni ha ett samtal om hur man beter sig på toaletten.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Reglerna om toaletter finns i föreskriften Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2, som ges ut av Arbetsmiljöverket. Där finns inga regler som kräver skilda toaletter för kvinnor och män. Det ska finnas en toalett för varje påbörjat 15-tal arbets­tagare. Är ni över 15 personer är det lämpligt med två toaletter. Bestäm då att en toalett är för kvinnor och en för män. Är ni färre än 15 så tycker jag att ni ska ta upp problemet med orena toaletter på en arbetsplatsträff.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Fräscha toaletter och personalutrymmen är en viktig hygienfråga som berör alla. Att inte kunna göra sina behov under dagen, och att känna olust för att det är ofräscht, ser jag som mycket allvarligt.

– Jag vill samtidigt betona att alla anställda som använder toalettutrymmena har ett ansvar att hålla rent efter sig på ett snyggt sätt och där­igenom bidra med en bra arbetsmiljö. Det är inte acceptabelt att anlita en städfirma efter varje besök. Inled med ett möte med ansvariga chefer och påtala de brister du har uppmärksammat. Som skyddsombud kan du kräva att det ska vara rent och städat, och ni kan behöva ser över era rutiner kring städtjänster och allmänna trivselregler.