Övriga Nyheter

Skurup och Staffanstorp överklagar slöjbeslut

Demonstration utanför kommunhuset i Skurup i januari med anledning av det slöjförbud i skolan som kommunen beslutat om. Flera organisationer stod bakom manifestationen. Foto: Johan Nilsson/TT

I november slog förvaltningsrätten fast att svenska kommuner inte har någon laglig rätt att införa slöjförbud i skolan. Nu överklagar de två skånska kommuner som tvisten gäller, Skurup och Staffanstorp, beslutet till kammarrätten.

Publicerad

Staffanstorp har velat ha förbud mot huvudduk för barn i förskola och grundskola upp till och med sjätte klass. I Skurups fall omfattas både personal och elever i förskola och grundskola. Förvaltningsrätten kom fram till att slöjförbudet som de båda kommunerna vill införa strider mot grundlagens bestämmelse om religionsfrihet och mot Europakonventionen.

I Staffanstorps överklagan framhålls bland annat att förvaltningsrätten saknar författningsstöd för att inskränka kommunens utrymme att "ge uttryck för sin uppfattning i aktuell fråga". Skurup meddelar bara att man överklagar och anhåller om anstånd till den 30 december för att "utveckla grunderna för överklagandet".

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev