Debatt

Förhoppningarna är alltså tillbaka på ruta ett

Karin Nilsson, ansvarig utgivare.
Karin Nilsson, ansvarig utgivare.

LEDARE. Det finns förhoppningar på företagshälsovården – och de växer. Åtta gånger omnämns företagshälsovården i regeringens senaste arbetsmiljöstrategi. I den förra, som räckte till och med 2020, blir det en träff. Inte så värst vetenskapligt för att visa på intresset…

Publicerad

... men någonting säger det om regeringens önskan att få företagshälsovårdens hjälp med den jobbrelaterade ohälsan.

I strategin står det att företagshälsovården har en så kallad ”viktig roll” inom många områden, bland annat när det gäller rehabilitering och arbetsanpassning. Vidare har företagshälsovården en viktig roll när det gäller det förebyggande arbetet. Den rollen behöver utvecklas och stärkas... det står mer. För att citera professor Bengt Järvholm så ”talas det väl” om företagshälsovården i strategin. Väl, men vagt. Gör det något? Vår reporter Lena Gunnars har intervjuat flera som svarar absolut ja på den frågan. Läs vår special på sidorna 20 till 29 i papperstidningen eller här på webben.

Regeringens förhoppningar kan dock grusas. Det råder akut brist på företagsläkare och arbetsmiljöingenjörer – utredningar har tillsatts. Senast fick Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i uppdrag att komma med svar. Företagsläkarföreningen, branschorganisationen och både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer hyste stora förhoppningar. Mynaks rapport kom i mars – kritiken var massiv. De tidigare så förhoppningsfulla skrev ett brev till arbetsmarknadsdepartementet. Nu lovar statssekreteraren att tala med dem. Förhoppningarna är alltså tillbaka på ruta ett – hos och på regeringen. 

Kanske har professor Bengt Järvholm svaret på varför: regeringen måste först bestämma vad den vill med företagshälsovården. Ska det ställas offentliga krav på företagshälsovården eller inte – sedan kan frågor om utbildning och finansiering besvaras. Fortsättning följer. 

På bruket i Fors hände i april 2016 det värsta som kan hända på arbetsplatsen. En medarbetare gick till jobbet men gick aldrig mera hem. Under Arbetarskydds nya vinjett Lärdom, på sidan 38 i pappret och snart även på webben delar företrädare för skyddsarbetet på bruket med sig av vad de gjort för att ge oss andra råd i det förebyggande arbetet. Tipsa gärna oss om era åtgärder efter både stora och små olyckor eller tillbud. Mejla till karin.nilsson@arbetarskydd.se

Visste du att

62… 

procent av 247 tillfrågade byggarbetare svarar att de inte använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas fullt ut. Skälen är att de inte ser några risker med det, följt av att det är jobbigt att bära den med sig. Skyddsombuden ger liknande svar, enligt en ny undersökning från arbetsplatssäkerhetsföretaget Skydda.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev