skyddsombud

Hallå där, Milad Haddad …

Milad Haddad har jobbat som regionalt skyddsombud i Stockholm i 15 år.
Publicerad Uppdaterad

Vad fick dig att vilja bli skyddsombud från första början?

– Det var inte den bästa arbetsmiljön på den arbetsplats jag var på då och jag ville förbättra arbetsmiljön för både mig och kollegorna och då kändes det rätt att försöka påverka. När jag gjorde förbättringar tyckte mina kollegor att jag borde bli skyddsombud och först förstod jag inte vad de menade men det gick ju bra.

Varför är det viktigt att det finns skyddsombud på arbetsplatser?

– Skyddsombuden är utbildade för att hantera risker på arbetsplatser och om vad lagen säger. De förebygger allvarliga olyckor och dödsfall varje dag och utan dem skulle arbetsmiljön gå 20 år bakåt i tiden. De är en hjälpande hand till arbetsgivarna och utan skyddsombuden skulle man behöva lägga ner arbetsplatser. De hjälper till att förebygga och upptäcka risker i tid innan någon hinner fara illa eller i värsta fall dör.

Hur har synen på skyddsombud förändrats under de senaste tio åren?

– Jag tror att arbetsgivarna har en mer positiv syn på skyddsombud nu och att man gemensamt vill skapa bättre arbetsplatser även om vissa arbetsgivare också vill bromsa skyddsombud – men från politiskt håll verkar den tvärtom tyvärr ha blivit sämre.

Vilka är de största hindren inom skyddsombudsarbetet?

– Ett problem är att chefer med personalansvar ofta inte är utbildade inom arbetsmiljöfrågor och okunskapen är ganska stor kring vad deras roll innebär och vilka skyldigheter de har. Sedan är nog politikerna det största hotet mot våra skyddsombud eftersom de vill stifta bort de fackliga musklerna som skyddsombuden har bakom sig.

Vad tycker du om skyddsombudens dag?

– Jag tycker att det är jätteviktigt att vi uppmärksammar det viktiga jobb som skyddsombuden gör. Utan dem hade det skett mycket fler olyckor. Skyddsombuden är hjältar i min värld. De gör ett fantastiskt jobb och gör nytta varje dag på sina arbetsplatser och det ska vi göra allt för att uppmärksamma.