Ett urval: Godkända strafförelägganden 2018

2019-04-23 11:38 Karin Nilsson  

En person dog och 30 skadades vid de olyckor på jobbet som ledde till godkända strafförelägganden förra året. Arbetsgivarna fick betala mellan 5 000 kronor och 500 000 kronor i företagsbot. Här följer ett urval:

Repay Nord AB

En operatör klämde fingrarna i en kantpress. En del av ringfingret och lillfingret gick av. Arbetet skulle ha riskbedömts. Då hade bolaget upptäckt att en del av pressens rörelse gick i för hög hastighet.

Olycksdag: 20 mars 2017.

Skadade fingrar 200 000 kronor.

 

JFC Norden (Sweden) AB

En arbets­tagare föll cirka 5–7 meter från en lyftkorg som lyfts med hjälp av en truck. Korgen var inte korrekt förankrad i trucken. Arbetstagaren fick tre brott i handleden.

Bolaget har åsidosatt sina skyldigheter. Kombinationen truck och arbetskorg var inte besiktad.

Olycksdag: 5 januari 2018.

Bröt handleden 150 000 kronor.

 

Veidekke Entreprenad AB

En anställd arbetade på 6-7 meters höjd. Han föll, eftersom en durk som han klev på inte satt fast. Han fick revbensbrott, fraktur på svanskotan och sårskada i ansiktet.

Ställningen skulle ha monterats och riskbedömts på rätt sätt.

Olycksdag: 4 januari 2018.

Flera frakturer 200 000 kronor.

 

Sandvik Heating Technology AB

En arbetstagare blev påkörd av en truck när han gick in i en lokal via en gångdörr. Hans fötter kördes över och han bröt ett ben i vänster fot. Arbets­miljö­ansvariga borde ha sett till att passagen säkrats.

Olycksdag: 8 maj 2015.

Skadad fot 200 000 kronor.

 

SCA Obbola AB

På rullmaskinen för papper fanns en skada. När arbetstagaren skulle åtgärda problemet kom fingrarna på hennes ena hand i kontakt med en av de roterande knivarna. Två fingertoppar skars av.

Arbetet skulle ha riskbedömts.

Olycksdag: 27 september 2014.

Skadade fingrar 200 000 kronor.

 

Gotlands Slagteri AB

Två arbetstagare reparerade en kätting som gått av på en så kallad conveyor­bana. En krok släppte och en av arbets­tagarna fick blocket i ansiktet. Käken sprack och han blev tvungen att opereras.

Reparationsarbetet skulle ha riskbedömts.

Olycksdag: 26 januari 2018.

Sprucken käke 200 000 kronor.

 

Emballator Ulricehamns Bleck Aktiebolag

En anställd skulle rengöra valsar i en lackmaskin. Fingrarna fastnade mellan valsarna och han skadade sina händer svårt. Höger långfinger amputerades.

Arbetet skulle ha risk­bedömts.

Olycksdag: 8 augusti 2017.

Skadade händer 300 000 kronor.

 

Aktiebolaget Krekula & Lauris Såg

En anställd startade ett transportband på timmersorteringen utan vetskap om att en annan anställd lagade kilremmarna. Den som reparerade fastnade med tummen mellan rem och remskiva. Tummen klipptes av nedanför nagelbandet.

Reparationsarbetet skulle ha skett då det inte finns energitillförsel till transportbandet.

Olycksdag: 1 augusti 2017.

Avklippt tumme 200 000 kronor.

 

Lamineringsteknik i Hammerdal AB

En anställd fastnade med fingret i en roterande vals när han rengjorde den. Den anställde fick fraktur och klämskador i sitt lillfinger. Valsarna skulle inte ha varit i gång men var det på grund av att en strömbrytare på ett gallerskydd inte fungerade.

Bolaget skulle ha sett till att skyddsanordningen varit bättre utformad.

Olycksdag: 30 december 2015.

Klämde fingret 100 000 kronor.

 

All Recycling E.l.p Aktie­bolag

Några arbetstagare rengjorde ett transportband. En arbetstagare startade bandet samtidigt som en annan fortfarande rengjorde det. Den arbetstagarens högra hand drogs in i ett hjul. Delar av armen slets av och armen fick sedan amputeras.

Arbetet skulle ha risk­bedömts och arbetstagarna skulle ha fått nödvändiga instruktioner.

Olycksdag: 25 november 2015.

Amputerad arm 500 000 kronor.

 

Ragnsells AB

En olycka skedde när en anställd körde en last­maskin och tömde en container med träavfall. Den anställde slog huvudet i hyttens innertak och fick smärtor och brott i en bröstkota.

Riskbedömningar av utrustningen och arbetsförhållandena skulle ha gjorts.

Olycksdag: 23 januari 2017.

Bröt bröstkota 75 000 kronor.

 

TM-Huset Jönköping AB

Vid ett flertal tillfällen arbetade tio stycken minderåriga/äldre barn mellan klockan 20.00 och 22.00 hos bolaget bland annat med callcenterverksamhet.

De arbetade även mer än två timmar per skoldag, vilket är förbjudet enligt arbetsmiljölagen.

Händelseperiod: 1 januari – 14 februari 2018.

Arbetade för sent 25 000 kronor.

 

Hotell Hallstaberget AB i Sollefteå

Ett barn som under kalender­året fyllde 15 år arbetade efter klockan 20.00 i restaurangen.  Bo­laget bröt mot föreskrifter om minderårigas arbete.

Händelsedag: 21 april 2018.

Minderårig arbetade 5 000 kronor.

 

Förlagssystem Jal, Aktiebolag

En arbetstagare klättrade upp på en stege för att åtgärda ett driftsstopp. När hon lyfte bort plastbacken som orsakat stoppen matades en annan fram. Hon föll två och en halv meter ned på betonggolvet. Hon fick smärtor i huvud och axel och en kotkompression i ryggen.

Ansvariga i bolaget hade inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen för att förhindra olyckan.

Olycksdag: 9 december 2015.

Kot­kompression 300 000 kronor.

 

Pysslingen förskolor och skolor AB

En anställd hyvlade brädor och kom åt klingan. Han förlorade fingertopparna på vänster hands långfinger och ringfinger.

Bolaget skulle ha anmält olyckan till Arbetsmiljö­verket.

Olycksdag: 19 oktober 2016.

Förlorade fingertoppar 25 000 kronor.

 

Persson Innovation AB

En arbetstagare fastnade med handen i en maskin som saknade skydd. Arbetstagaren fick bland annat klämskador med benbrott på två fingrar.

Före­trädare för bolaget skulle ha riskbedömt arbetet.

Olycksdag: 3 april 2017.

Bröt två fingrar 50 000 kronor.

 

LKAB

En arbetstagare skulle byta en lucka till ett fack i ett högspänningsställverk. Arbetet kunde inte utföras som det var tänkt och arbetstagaren fick så kallad bakström genom delar av kroppen och brännskador på mer än 10 procent av kroppen.

Skyddsansvariga skulle ha gett tillräckliga instruktioner.

Olycksdag: 20 juni 2017.

Brännskador 400 000 kronor.

 

Enskild firma

Ett grävt schakt, cirka två meter ner, kollapsade och en anlitad medhjälpare fick en av schaktväggarna över sig. Han kunde inte ta sig loss och fick bäckenfrakturer.

Nödvändiga skyddsåt­gärder hade inte vidtagits för att förhindra ras.

Olycksdag: 28 november 2016.

Bäckenfrakturer 160 000 kronor.

 

International Automotive Components Group Sweden AB

En anställd flyttade en verktygsvagn. Den välte och träffade den anställdes ben.

Regelbundna riskbedömningar hade kunnat förebygga olyckan.

Olycksdag: 1 februari 2017.

Skadade ben 100 000 kronor.

 

Ryftes Grön­saker Aktie­bolag på Gotland

En anställd skulle få ett transportband att fungera och klev upp på maskinen. När han gick ned satte han handen under en roterande vals, varvid handen åkte med valsen och klämdes. Han fick skärskador på vänster hands pek- och långfinger.

Ansvariga skulle ha satt ett skydd för maskinens rörliga delar.

Olycksdag: 28 februari 2018.

Skadade fingrar 100 000 kronor.

 

Läkarleasing Sverige AB

Ett tillbud som innebar allvarlig fara för liv eller hälsa på Huddinge sjukhus rapporterades inte utan dröjsmål till Arbets­miljö­verket.

Tillbudsdag: 13 maj 2016.

För sen anmälan 25 000 kronor.

 

Pampas Marin­entreprenad AB

Bromsen på ett bogserspel på ett fartyg var defekt. Den var inte utbytt eller lagad. En anställd skadade sig och fick bland annat frakturer på två fingrar och avslitna senor.

Bolaget skulle ha undersökt riskerna.

Olycksdag: 16 maj 2017.

Skadade fingrar 200 000 kronor.

 

Peab Sverige AB

En praktikant föll 3,5 meter ner genom ett hål i golvet och punkterade ena lungan samt fick långvarig smärta i ryggen.

Skyddsansvarig har varit oaktsam, till exempel saknades ett säkert fallskydd för hålet.

Olycksdag: 30 augusti 2016.

Rygg­smärtor 200 000 kronor.

 

Keolis Sverige AB

En arbetstagare jobbade med fjädringssystemet till en buss när en så kallad luftpotta slungades iväg och träffade arbetstagaren i pannan. Han fick brott i pannbenet och en liten blödning mellan storhjärnans halvor.

Bolaget skulle ha riskbedömt arbetet och gett tillräckliga instruktioner.

Olycksdag: 14 oktober 2015.

Blödning i hjärnan 200 000 kronor.

 

El-kontakt i Östersund AB

En minderårig praktikant utförde en riskfylld arbetsuppgift med en maskindriven lyftanordning, ett saxbord. Personalen har av oaktsamhet låtit praktikanten utföra uppgiften och därmed brutit mot arbetsmiljölagen.

Inspektionsdag: 19 januari 2016.

Minderårig gjorde farligt jobb 25 000 kronor.

 

Bonliva

En arbetstagare hos ett bemanningsföretag hotades och fruktade för sitt liv.

Tillbudet skedde i en verksamhet i Huddinge kommun.

Händelsen skulle utan dröjsmål ha anmälts till Arbetsmiljöverket.

Tillbudsdag: 19 juni 2017.

För sen anmälan 25 000 kronor.

 

Erik Jansson Bygg i Edsbro AB

En svårare personskada inträffade den 20 november 2017 men anmäldes först den 29 december till Arbetsmiljöverket. Bo­laget skulle utan dröjsmål ha anmält händelsen.

Olycksdag: 20 november 2017.

För sen anmälan 20 000 kronor.

 

Ramirent AB

En uppställningsplats för arbetsredskap låg intill ett industrijärnvägsspår. En inhyrd arbetstagare skulle parkera en stor bomlift när ett lok körde in i bomkorgen. Arbetarens vänstra arm skadades så allvarligt att armen amputerades i armbågsnivå.

Skyddsansvariga skulle ha riskbedömt uppställningsplatsens placering och förhållandena vid hanteringen av stora maskiner.

Olycksdag: 11 februari 2016.

Amputerad arm 500 000 kronor.

 

Den skyddsansvarige

En deltidsbrandman beordrades av sin förman att tillsammans med tre andra brandmän lösgöra ett vajerräcke mitt i vägbanan. Vajern var spänd och släppte.  Den träffade brandmannen med kraft - han avled av de skador han ådrog sig.

Förmannen skulle ha sett till att vajern lösgjordes på ett säkert sätt. Han har av grov oaktsamhet orsakat dödsfallet och utsatt de andra för livsfara eller fara för svår kroppsskada.

Olycksdag: 12 april 2016.

Dödsfall villkorlig dom och dagsböter 28 500 kronor.

 

SKF Mekan AB

En arbetstagare under introduktion fick flytande gjutjärn över ben och fot.

Arbetstagaren hade inte skyddskläder som tål höga temperaturer och fick allvarliga brännskador.

Arbetsgivaren hade inte riskbedömt och inte givit tillräckliga instruktioner, trots att det fanns en påtaglig risk för olycksfall.

Olycksdag: 3 maj 2017.

Allvarliga brännskador 300 000 kronor.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö