Elolyckor skapar psykiskt lidande långt efter olyckan

2018-11-02 00:00 Torbjörn Svensson  
”Jag har fokuserat på följderna av elolyckor ur en psykologisk aspekt. Hur arbetsförmågan påverkas och hur man uppfattar bemötandet inom sjukvården och på arbetsplatserna”, säger Sara Thomée, psykolog och forskare.

FORSKNING. – Att fastna i en strömkälla är fruktansvärt obehagligt. Musklerna krampar. Man kan inte släppa taget eller ropa på hjälp. Då kommer dödsångesten. En del bryter ihop efteråt och känner att de inte klarar av sitt arbete längre. Det berättar Sara Thomée, som som är en av forskarna i en studie av effekter efter strömgenomgång i kroppen.

Strömgenomgång kan leda till ”nära döden-upplevelse” och posttraumatisk stress. Det kan även orsaka fysiska besvär med värk, muskelsvaghet och känselbortfall. Skuldkänslor och obehag efteråt är vanliga.

Undersökningarna visar ingen mätbar försämring av minne och koncentration.

– Däremot kan vi konstatera att det psykiska välbefinnandet påverkas negativt efter elolyck­or, säger Sara Thomée.

Det är också vanligt att man skuldbelägger sig själv för det som hänt, för att man slarvat eller att olyckan inte har blivit ordentligt utredd. Eller för att man inte har ändrat rutinerna på arbetet för att undvika liknande olyckor. Ångest och depressioner kan leda till perioder av sjukskrivning.

– På en del arbetsplatser förekommer det en macho-kultur med inställningen att lite stötar får man tåla. Man bagatelliserar problemen och vill inte prata om dem. Och ibland får de drabbade inte heller något stöd från sjukvården, fortsätter Sara Thomée.

Läs mer: Ljusbågen kunde kostat honom livet

Men om inte sjukvården tar besvären på allvar kan man vända sig till en arbets- och miljö­medicinsk klinik, upplyser hon. Där finns den rätta kompetensen. Man kan även få hjälp på företagshälsovården som ofta har psykologer kopplade till sin verksamhet.

Forskningsprojektet ”Elolyckor i arbetet” som presenterades 2017 finansierades av det statliga forskningsrådet Forte för arbetsliv, hälsa och välfärd. Projektet drevs av de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Göteborg, Lund, Sundsvall, Umeå och Örebro. Sara Thomée, psykolog och verksam vid Göteborgs universitet, är en av de åtta forskare som deltog.

– Vi gick ut med en enkät till 4 000 medlemmar i Elektrikerförbundet och till 343 personer som gjort en anmälan om elolycka till Arbetsmiljöverket, berättar Sara Thomée.

Cirka hälften av dem svarade på enkäten och de som rapporterade strömgenomgång fick ytterligare en enkät. Sammanlagt 523 elektriker svarade. Av dem hade 58 kvarvarande besvär och 23 av dessa ingick efter det i en fördjupningsstudie.

Sena effekter av strömgenomgång

• Cirkulations­på­verkan.

• Nervskada.

• Smärttillstånd.

• Påverkan på autonoma nervsystemet, exempelvis urinblåsa, temp/blodtrycksreglering, impotens.

• Problem med upp­märksamhet, närminne, koncentration.

• Posttraumatiskt stress­syndrom, depression, ångest.

• Muskel- och/eller senskada.

• Hörselskador, tinnitus.

• Nedsatt syn

Sena effekter av ström­genomgång kan kvarstå i flera månader.

Torbjörn Svensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö