Platschef frias i hovrätten efter dödsolycka

2020-03-25 11:35 Karin Nilsson  
Den 20 oktober 2015 inträffade en arbetsplatsolycka på Atria Sverige AB:s anläggning i Tranås. En operatör klämdes ihjäl när hon skulle åtgärda ett driftstopp i en maskin som hanterade leverpastejformar. Foto: Polisen

DOM. En operatör på livsmedelsföretaget Atria klämdes ihjäl 2015. En oenig tingsrätt friad platschefen men krävde företaget på 1 00 000 kronor i företagsbot. Göta Hovrätt fastställer tingsrättens dom.

(Uppdaterad) Den 20 oktober 2015 inträffade en arbetsplatsolycka på Atria Sverige AB:s anläggning i Tranås. En operatör vid en maskin som hanterade leverpastejformar hade bland annat till uppgift att förebygga och avhjälpa enklare driftsstopp. Operatören behövde vara även bakom maskinen där det saknades skydd för rörliga delar. Den här dagen befann hon sig bakom maskinen under transportbanden. Hon stack upp sitt huvud där en maskindel, kallad släden, gick fram och tillbaka. Släden klämde fast hennes huvud och hals mot en metallbalk med kvävningsskador som följd. Skadorna var så allvarliga att operatören avled två dagar senare.

Bengt Svensson, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, väckte åtal. Han ansåg att varken platschefen eller företaget gjort vad de skulle och krävde att företaget skulle betala 2 000 000 kronor i företagsbot.

Bolaget ansåg inte att det gjort något fel och påpekade att ingen, inte heller skyddsombuden eller operatörerna, hade sett detta som en risk. Baksidan av maskinen, där olyckan inträffade, var ingen arbetsyta och skulle inte beträdas när man kör maskinen, mer än att man efter varje pass spolar rent maskinlinjen. Det var inte så att det saknades skydd - skyddet var transportbanden.

Eksjö Tingsrätt friade platschefen med hänvisning till att det inte fanns någon tydlig delegation av arbetsmiljöansvaret till platschefen. En av rådmännen höll inte med om det resonemanget och fick stöd av en av nämndemännen. Tingsrätten ansåg däremot att företaget gjort sig skyldigt till straffbar oaktsamhet. Tingsrätten skrev också att det inte fanns något som talade för att operatören som dog hade brutit mot någon tydlig föreskrift om hur man ska agera vid olika typer av driftsstopp.

Med hänvisning till att det gått så lång tid sedan olyckan inträffade sänkte dock domstolen företagsboten till 1 000 000 kronor. 

Åklagaren, Bengt Svensson, överklagade tingsrättens dom och förde fram att platschefen haft arbetsuppgifter som innebar att han haft arbetsmiljöansvar. Åklagaren krävde att domen ändrades och att platschefen dömdes till ansvar för arbetsmiljöbrott, till villkorlig dom och dagsböter.

I dag kom domen från Göta Hovrätt. Hovrätten resonerar som tingsrätten och frikänner platschefen från ansvar för arbetsmiljöbrott. Enligt hovrätten finns det uppgifter som talar för att platschefen hade ansvar för arbetsmiljön. Det går dock inte att avgöra hur långt han själv uppfattade att det ansvaret sträckte sig. Utredningen ger inte heller svar på hur långt hans beslutsbefogenheter sträckte sig när det gäller arbetsmiljön utöver att han kunde initiera riskbedömningar. Domstolen påpekar att det inte heller framgår vad platschefens närmaste chef hade för arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar och hur dessa förhöll sig till platschefens. Det är därför inte ställt utom rimligt tvivel att platschefen hade en position i bolaget när det gäller arbetsmiljön så att han kan betraktas som arbetsgivare.

Domstolen var enig.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö