Hovrätten friar strålskyddssansvarige

2019-09-24 16:58 Karin Nilsson  

Han dömdes i tingsrätten för att ha brustit i sitt strålskyddsansvar och för att ha framkallat fara för annan på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Nu ändrar Hovrätten för Övre Norrland domen.

Den 7 oktober 2016 var två anställda vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och två besökare på en rundtur i sjukhusets lokaler. De gick in i en slags partikelaccelerator, i några minuter. Den skulle bara kunna användas när dörren var förreglad. Men förreglingen kopplades bort när dörren behövde repareras våren 2012. Inga kontroller av förreglingen gjordes därefter.

Efter att besökarna och de anställda gick ut startades den så kallade cyklotronen, trots att dörren var öppen. Om de varit kvar där inne hade de utsatts för strålning och skadats, påpekade åklagare Stig Andersson, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Han ansåg att den person, som under 2012-2016 haft i uppgift att samordna ansvaret för strålskyddet inom landstinget, inte gjort vad som krävts enligt både arbetsmiljölagen och strålskyddslagen. Av oaktsamhet utsatte han andra för risk för hälsa och olycksfall.


Den åtalade förnekade att han haft ansvaret för landstingets strålskyddsverksamhet och förnekade brott.

Umeå tingsrätt, ansåg däremot att den åtalade haft ansvaret och konstaterade att det fanns ett dokument där den åtalade beskrevs som strålskyddsansvarig. Tingsrätten bedömde sammantaget att den anställde brustit i sitt strålskyddsansvar och begått ett arbetsmiljöbrott genom att framkalla fara för annan. Rätten dömde honom att betala 50 dagsböter a 420 kronor.

Den dömde överklagade tingsrättens dom.

Nu ändrar Hovrätten för Övre Norrland tingsrättens dom. Hovrätten anser att det inte finns bevis som styrker att den åtalade har insett eller haft anledning att misstänka att förreglingen inte kopplats tillbaka i dörren. I minnesanteckningar från ett servicemöte efter att dörren reparerats står det att "Interlocken tillbaka som vanligt efter SSM inspektionen.”

Hovrätten anser därför att det saknas skäl att pröva om den åtalade mannen hade ansvaret för arbetsmiljön och ogillar åtalet för arbetsmiljöbrott.

Domen kan överklagas senast den 22 oktober 2019.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö