Fick hjärnblödning och blev förlamad när lastbil välte

2019-11-25 14:50 Jonna Söderqvist  

En förare tippade av en last med gråberg när lastbilen välte. Föraren fick allvarliga skador. Företaget ska betala 400 000 kronor i företagsbot.

Olyckan skedde kring tvåtiden på natten den 11 april 2018 vid LKAB i Kiruna. En anställd vid Per Eliassons Entreprenad & Maskin AB skulle tippa av en last med gråberg vid LKAB. Under tippningen, när flaket var i uppfällt läge, välte lastbilen i sidled. Den anställda fick blödning i hjärnan och förlamades på höger sida av kroppen.

Enligt kammaråklagare Åse Schoultz vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har ansvarig företrädare för företaget av oaktsamhet orsakat den anställdas skador. Underlaget på platsen, där lastbilen välte, sluttade nedåt, åt vänster sett från förarplatsen. Det saknades mottagning på platsen som kunde ha guidat den anställda till en plan och säker plats där han kunnat tippa av gråberget. Det fanns inte heller markeringar eller avspärrningar som visade var det var säkert att tippa av lasten.

LKAB har entreprenadavtal med BDX som bland annat säger att BDX ska underhålla tippen, till exempel se till att ytorna är släta och inte lutar och att mottagning ska utföras för att garantera säkerheten. BDX har i sin tur utsett Eliassons att utföra underhållsarbetet i praktiken.

Enligt kammaråklagaren har oaktsamheten bestått i att ingen riskbedömning gjorts av arbete med tippning utan belysning i mörker och inte heller av lastbilens instabilitet. Arbetsgivaren hade inte heller, med riskbedömningen som utgångspunkt, förebyggt olycksfall genom att vidta alla nödvändiga åtgärder. I det här fallet hade det handlat om att till exempel se till att det fanns en mottagning vid tippen och/eller markeringar som tydligt visade var föraren skulle ställa upp fordonet för säker tippning.

Per Eliassons Entreprenad & Maskin AB har godkänt att betala 400 000 kronor i företagsbot.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö