Begravdes till midjan av jordmassorna

2020-03-23 14:51 Karin Nilsson  

FÖRETAGSBOT. Ny riskbedömning gjordes aldrig när jordmassorna gavs en ny placering - när jorden föll tillbaka ner i gropen skadades en anställd. Åklagaren kräver nu 200 000 kronor i företagsbot av både totalentreprenören och underentreprenören.

Den 29 maj 2019 skulle en företagare och två av hans anställda dränera och isolera grunden på en fastighet i Haninge kommun. Ett schakt hade grävts längs husfasaden och jordmassor hade lagts upp på långsidan av schaktet. Men delar av jordmassorna och schaktets kant rasade ner i schaktet. De anställda var nere i gropen. Den ena fick inga skador. Den andre begravdes i midjan och fick frakturer på bäckenet.

Nu väcker kammaråklagare Bengt Svensson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtal. Han anser att det har begåtts arbetsmiljöbrott innefattande vållande till kroppsskada. Åklagaren kräver att företagaren ska betala 200 000 kronor i företagsbot.

Åklagaren anser att företagaren har varit oaktsam och inte gjort vad som skäligen kunnat krävas. När förutsättningarna ändrades och han fick en mindre yta att lägga jordmassorna på skulle han ha gjort en ny riskbedömning.

Företagaren var en av flera underentreprenörer som anlitats av Gärahovs Bygg Aktiebolag för att renovera fem hus i Jordbro i Haninge. Gärahovs Bygg var totalentreprenör för renoveringen.

Kammaråklagaren kräver att även Gärahovs Bygg ska betala 200 000 kronor i företagsbot. Även i detta fall anser åklagaren att arbetsmiljöbrottet handlar om vållande till kroppsskada.

Företrädare för Gärahovs Bygg var ansvariga för säkerheten på arbetsplatsen. Bolaget var BAS-U och hade tagit på sig en arbetsledande roll. Företrädaren för bolaget har gett instruktioner till företagaren som skulle utföra jobbet vart jordmassorna skulle ligga. Instruktionerna har getts utan att tala om vilka förebyggande säkerhetsåtgärder som skulle vidtas för att förhindra att jorden rasade ner på någon. Som BAS-U har han inte tagit sitt samordningsansvar. Han skulle bland annat ha sett till att underentreprenören följde relevanta arbetsmiljöregler och sett till att arbetsmiljöplanen uppdaterades med en ny riskbedömning.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö