Risken för hot och våld ska förebyggas

2019-11-01 00:00  

Föreskriften Våld och hot i arbets miljön gäller för arbete där det kan finnas risk för hot och våld. Risken ska förebyggas så långt som möjligt och:

• Det ska finnas särskilda säkerhets­rutiner för arbete som innebär risk för hot och våld. Rutinerna ska vara kända av berörd personal.

• Arbetstagarna ska ha till­räck­lig utbildning och information för att kunna arbeta säkert.

• Om risken är återkommande ska arbets­tagarna få särskilt stöd och handledning.

• Arbetsplatser ska utformas och utrustas så att risken förebyggs.

• Arbetstagarna ska ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation.

• Om risken är påtaglig får den inte utföras ensam.

• Värdetransporter ska organiseras så att arbetstagarna kan utföra dem säkert.

• Tillbud om hot och våld ska dokumenteras och utredas.

• Arbetsgivare ska ha särskilda rutiner för att ge utsatta arbetstagare stöd för att förebygga eller lindra såväl psykiska som fysiska skador.

Källa: Arbetsmiljöverket, före­skriften Våld och hot i arbetsmiljön, Afs 1993:2.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö