Passkontrollanter blir inburade på Arlanda

2017-09-18 16:34 Lennart Lundquist  
Passkontrollanter har fått krypa ut ur kurer efter att ha blivit inlåsta.

Sedan mer än ett halvår tillbaka blir passkontrollanter på Arlanda på grund av ett tekniskt fel då och då inlåsta i de kurer de arbetar i och behöver hjälp för att ta sig ut. Det har även hänt att passagerare låsts in i slussarna av samma anledning.

(Uppdaterad) Vid ett tillfälle var personal tvungen att bryta sig in i slussen för att få ut en resenär. Vid ett annat fastnade ett barn i slussen.

– Jag har varit med om passkontrollanter som börjat gråta när de fått veta att de i dag ska arbeta i slussarna med problem, säger Ulf Rydström, huvudskyddsombud vid gränspolisen på Arlanda.

Problemen gäller fyra kurer med slussar på en pir på Arlandas terminal 5 som byggts om och som blev klara i mars. Det var problem från början.

– Det händer med jämna mellanrum att systemet låser sig och att passkontrollanterna blir inlåsta. Det kan ta 20 till 25 minuter innan någon kommer dit och låser upp. Det är mycket stressande, säger Christina Petsén, ST:s huvudskyddsombud för passkontrollen på Arlanda.

Passkontrollerna utförs i huvudsak av ST:s medlemmar.

Christina Petsén berättar om en gravid medlem som var mycket orolig när hon skulle börja sitt pass i kuren. Eftersom hon var gravid behöver hon ibland snabbt ta sig till toaletten. Ängslan över att då fastna i kuren var betydande.

– Arbetsgivaren mörkar problemen. Och de anklagar oss skyddsombud för att stressa när vi påpekat detta och har sagt att de inte vill ha med oss att göra, säger Christina Petsén.

– De nya slussarna är felaktigt byggda och togs i drift utan någon samverkan med oss. Vi har fått veta att felet är en barnsjukdom eller att det beror på handhavandefel av personalen och att lite får ni väl tåla. Inte heller har vi fått någon ursäkt för de besvär detta medför för de anställda, säger Ulf Rydström.

Enligt honom har arbetsgivaren förklarat att man inte har förtroende för honom och att han inte längre är välkommen på skyddskommittémötena.

En av passkontrollanterna berättar:

”Jag och min kollega går in i kur 4 för att ta hand om ankommande. När vi så stänger främre slussdörr så börjar den bakre att öppnas och stängas, öppnas och stängas, vilket medför att vi inte kan få upp den främre dörren. Så där sitter vi.”

– Jag oroar mig för vad som skulle hända om till exempel en brand bröt ut – och att personalen då sitter inlåst. Sedan finns det de som har problem med klaustrofobi, säger Ulf Rydström.

De krånglande kurerna har flera gånger lett till långa köer av ankommande resenärer. Det har förekommit att resenärer missat anslutningsflyg på grund av detta.

”Vid ett annat tillfälle blev ett lite barn inlåst slussystemet och kom inte ut. Ett förtvivlat läge för barnet och föräldrarna naturligtvis”, skriver skyddsombuden i sin 6 6A-anmälan.

Björn Arvill, chef för lokalpolisområde Arlanda och därmed chef över passkontrollerna, medger att det varit stora problem med slussarna.

– Swedavia, som driver flygplatsen, anlitade en byggfirma som i sin tur anlitade en underleverantör som skulle se till att allt fungerade. Det gjorde det inte. Vi fick hela tiden nya besked och det flögs in tekniker från Norge och Tyskland. Men problemen kvarstod. Till slut tröttnade vi på detta. Nu ska slussarna bort och ersättas med enkeldörrar.

När de kan vara på plats kan Björn Arvill inte säga mer om än att det ska ske ”snarast”.

Skyddsombudens beskrivning av att de anklagats för att stressa processen och att det inte var någon samverkan när nybyggnationen planerades, känner han inte igen. Han har heller inte riktat någon missförtroendeförklaring mot något skyddsombud.

Inte heller tycker Björn Arvill att han haft anledning att be de anställda om ursäkt.

– Jag kan väl inte be om ursäkt för vad en underleverantör gjort.

Detta är en 6:6a-framställan

”Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg ska i stället lämnas till Transportstyrelsen, som ska pröva om föreläggande eller förbud enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska meddelas.

Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga.

Ett skyddsombuds begäran enligt första stycket får även avse skyddsåtgärder som behövs för att arbetsgivaren på det arbetsställe där skyddsombudet är verksamt ska uppfylla sina skyldigheter gentemot utomstående arbetskraft enligt 3 kap. 12 §.”

(Ur Kapitel 6 - Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, Arbetsmiljölagen, AML)

Lennart Lundquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen