Arbetsmiljö

Nu krossas myten om bemanningsföretagen

Otrygga anställningar och sämre karriärutsikter kan vänta anställda vid bemanningsföretag, uppger Hannes Kantelius från Göteborgs universitet i en ny avhandling Foto: Colourbox, Göteborgs universitet
Otrygga anställningar och sämre karriärutsikter kan vänta anställda vid bemanningsföretag, uppger Hannes Kantelius från Göteborgs universitet i en ny avhandling Foto: Colourbox, Göteborgs universitet

Att hyra in personal behöver inte alls innebära ökad flexibilitet i verksamheten – tvärtom. Inhyrda riskerar också att känna sig otrygga i anställningen och få sämre utvecklingsmöjligheter än kundföretagens egna anställda, visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Publicerad

Många företag hoppas att inhyrning av personal ska öka flexibiliteten i verksamheten. Men Hannes Kantelius menar i sin doktorsavhandling Inhyrningens logik att det snarast kan få motsatt effekt. Under arbetet med avhandlingen gjorde han fallstudier på flera företag. Han djupstuderade särskilt ett av kundföretagen som han återkom till flera gånger under en treårsperiod. Före finanskrisen hyrde företaget in mellan 10 och 12 procent av sina montörer. Men krisen tvingade företaget till stora nedskärningar och uppsägningar. Efteråt bestämde sig företaget för att utöka andelen inhyrda montörer till 35 procent. Då blev det ohållbart att fortsätta på den inslagna vägen och ta in bemanningsanställda men bara ge dem minimal kompetensutveckling. Företaget upplevde att det blev för svårt att öka eller minska andelen inhyrda efter behov på grund av den långa inlärningstiden. Det uppstod en kompetensbrist när nya personer ständigt behövde utbildas i hur arbetet skulle utföras.

- Inlärningstiden för varje inhyrd montör var upp till tre månader lång. Bemanningsföretaget kunde dessutom inte garantera att just personerna som lärts upp skulle få komma tillbaka, säger Hannes Kantelius.

Företaget arbetade därför fram en ny bemanningsstrategi. Lösningen innebar att de inhyrda skulle få samma kompetensutveckling som företagets egna anställda för att göra arbetet på monteringen mer flexibelt. Samtidigt skulle de inhyrda kunna justeras upp och ner i antal efter behov.

Hannes Kantelius skickade även ut en enkätundersökning till nära 500 bemanningsanställda tjänstemän som lyckades behålla sina anställningar genom finanskrisen. Men trots hyfsat hög lön och utbildning kände majoriteten av dem ingen större trygghet i sitt arbetsliv.

- Den grupp som ändå kände en sysselsättningstrygghet var den som fått tillgång till kompetensutveckling och blivit integrerad i kundföretaget. Det visar att inhyrda som blir behandlade som kundföretagets egen personal har en ökad chans att uppleva trygghet i arbetet, säger Hannes Kantelius.