"Många dödsolyckor sker vid lossning och lastning"

2021-08-26 15:21 Lena Gunnars  

DÖDSOLYCKOR. Lastbilsförare är en av de yrkesgrupper som drabbats av flest dödsolyckor på jobbet. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket. Totalt under de senaste tio åren har närmare 500 personer dött på jobbet.

Arbetsmiljöverket har gått igenom 404 arbetsrelaterade dödsolyckor i den svenska arbetskraften mellan åren 2011 till 2020. Dödstalen gick ner under 2020, när pandemin drog genom landet. Då avled 29 personer totalt. Men i år är dödsolyckorna redan uppe i 24. Under de undersökta 10 åren förolyckades ytterligare 90 personer på jobbet i Sverige men som inte ingår i den svenska arbetskraften, se tabell här intill.

En av Arbetsmiljöverkets slutsatser är att transportbranschen, framfört allt lastbilschaufförer, är hårt drabbade. Sammanlagt 66 lastbils- och långtradarchaufförer dog i arbetet under den analyserade tidsperioden. Fackförbundets Transports centrala arbetsmiljöombudsman, Martin Miljeteig är besviken, men inte förvånad.

ꟷ Många av dödsolyckorna sker vid lossning och lastning och när man tappar kontrollen över ett transportmedel, eller så blir man påkörd eller kör av väggen.

Han menar att de anställda måste ges rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete. Enligt honom behöver de få rätt instruktioner, rätt verktyg och fordon, teknisk utrustning och utbildning.

Arbetsmiljöverket konstaterar också i rapporten att många dödsolyckor sker i samband med lossning och lastning. Men även efter fall från tak, föremål som ramlar ner eller när någon tappar kontroll över maskiner.

Martin Miljeteig framhåller att arbetsmarknadens parter hanterar frågan via Transportfackens yrkes och arbetsmiljönämnd, TYA som har ett partsneutralt uppdrag att hitta samarbetslösningar inom arbetsmiljö. Där har parterna redan adresserat delar av de problem som tas upp av Arbetsmiljöverket. Bland annat frågan om säkerhet kring lastning och lossning.

Läs mer: Dödliga fall inom bygg – en väl känd risk

ꟷ Ibland får chaufförerna göra arbetsuppgifter som de egentligen inte ska göra. De som tar emot godset och lossar det behöver ta ett större ansvar så att detta kan ske säkert. Där behövs bland annat ett samarbete mellan byggbranschen och åkerierna, säger Martin Miljeteig.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport sker de flesta dödsolyckorna i samband med att instruktioner och rutiner frångåtts, samtidigt som det har brustit i säkerhetsåtgärderna. Dödsolyckorna har oftast hänt på onsdagar och torsdagar.

De senaste åren har Transport följt utvecklingen mot att människor köper allt fler varor på nätet och får dem hemkörda eller till utlämningsställen. Även större hallgods ska levereras så snabbt det går, är Martin Miljeteigs bild. 

ꟷ Just in-time-principen har blivit en stor stressfaktor för både åkare och förare. Och förarna utsätts för mer risker när det finns brister i planering och i organiseringen av arbetet, menar han.

Arbetsmiljöverkets analys visar att det är män mellan 55 och 64 år som främst drabbas av dödsolyckor på arbetsplatserna. De arbetar ofta i enmansföretag eller är anställda i företag med bara ett fåtal anställda. Under den undersökta tidsperioden har nio av tio som drabbats av dödsolyckor på jobbet varit män. Olyckorna sker oftast i mansdominerade branscher, konstaterar Arbetsmiljöverket. 

Förutom transportbranschen är byggverksamhet, jord- och skogsbruk och tillverkningsindustri hårt drabbade.

”Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön. Men det krävs kunskap och engagemang från flera håll. För att få ner dödsolyckorna behöver hela arbetsmarknaden fortsätta att samarbeta, från politiker och myndigheter till arbetsgivare och fackförbund", säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

 Chaufför – ett farligt yrke 

Yrken med flest dödsolyckor på jobbet bland de olyckor som hänt arbetstagare som ingick i den svenska arbetskraften mellan åren 2011-2020. 

Lastbils- och långtradarförare – 66 personer 
Växtodlare och djuruppfödare – 30 personer 
Husdjursuppfödare och djurskötare – 16 personer 
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare – 16 personer 
Anläggningsmaskinförare med flera – 15 personer 
Skogsbrukare med flera – 14 personer 
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer – 13 personer 
VVS-montörer med flera- 10 personer 
Byggnadsarbetare, all round- 9 personer 
Brandmän - 8 personer 

Källa: Arbetsmiljöverket  

Fakta om: Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA

TYA är partsneutralt och har ett ideellt uppdrag från medlemsorganisationernas medlemmar som ska gynna alla aktörer och medarbetare inom transportområdet.

TYA ska skapa utbildningar och läromedel och erbjuda rådgivning och omvärldsbevakning. Nämnden ska utveckla samarbetslösningar inom arbetsmiljö mellan branschens aktörer och ta initiativ för samverkan. 

TYA ägs av Almega Tjänsteföretagen, Biltrafikens arbetsgivareförbund, Fremia, Ledarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroliumbranschens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Transport, Unionen och Sveriges Hamnar.

Källa: TYA

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö