Arbetsmiljö

Kräver krafttag mot råttor i personalrum

Arbetsgivaren får böta om personalrummet inte renoveras och råttorna och mössen stoppas. Tidigare försök att bli av med gnagarna har misslyckats.

Publicerad

Vid ingången till personalutrymmet vid en grusanläggning i Stenungsunds kommun är råttfällor uppsatta eftersom det finns spår av råttor och möss i boden. Lokalen är mycket sliten, mattorna fläckvis utslitna och i duschutrymmet är det hål på golvmattan.

Boden har fått anmärkningar tidigare vid flera skyddsronder. Arbetsgivaren har då delvis försökt lösa problemet genom att täta hålen där gnagarna förmodas ta sig in.

I personalrummet finns också en lukt som kan tyda på att det förekommer fuktskador, konstaterade Arbetsmiljöverket när de inspekterade personalutrymmet efter att skyddsombudet slagit larm.

Arbetet som bedrivs i grusgropen är mycket smutsigt och svettdrivande varför det ställs höga krav på personalutrymmet. De kraven uppfylls inte, konstaterar verket som kräver att arbetsgivaren renoverar lokalen senast den 20 oktober. Om inte väntar ett vite på 75 000 kronor. Något måste också göras för att definitivt få bort råttorna och mössen.