Forskare undersöker framtidens arbetsliv

2018-08-09 09:15 Jonna Söderqvist  

FRAMTID. Hur påverkas arbetsmiljön av digitalisering, atypiska anställningsformer och plattformsbaserade företag? Det utreds nu i ett samnordiskt forskningsprojekt.

30 forskare tar nu ett helhetsgrepp om förändringarna i arbetslivet och hur de inverkar på arbetsrätten och arbetsmiljön i Norden. Forskningen kommer pågå fram till 2020.

I delprojektet som handlar om arbetsmiljö riktas fokus på den psykosociala arbetsmiljön.

– Målsättningen är att utarbeta en översikt över de psykosociala arbetsmiljöfaktorer som arbetsgivare och myndigheter ska vara speciellt uppmärksamma på för att bevara en sund arbetsmiljö, säger Jan Olav Christensen som koordinerar delprojektet i arbetsmiljö. Han är forskare vid Statens arbetsmiljöinstitut Stami i Norge.

Innan den nordiska modellen börjar synas, kartlägger forskarna först förändringar som sker i arbetslivet. Det handlar om digitalisering av arbetet, framväxten av självständiga uppdragstagare och andra lösa eller atypiska anställningsformer samt framväxten av nya aktörer på arbetsmarknaden, i synnerhet digitala plattformsbaserade företag. När de resultaten finns preciseras frågeställningarna inom arbetsmiljöprojektet.

– Vi kommer först att gå igenom existerande forskning för att få reda på vad man vet om effekten av digitalisering och teknisk utveckling på arbetsmiljö och hälsa. Efter det genomför vi ­ en frågeundersökning för att ta reda på vad experter på fältet ser som de centrala utmaningarna.

– Det mest spännande med det här delprojektet är att se vad experterna lägger vikt vid, vilka perspektiv de har och vad de tror om framtiden, säger Jan Olav Christensen.

I det arbetsrättsliga delprojektet riktas strålkastarljuset mot arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet.

– Nya former för lösa eller atypiska arbetsformer gör det mer krävande att dra gränsen mellan arbetstagare och självständiga uppdragstagare. Nya aktörer, till exempel plattformsbaserade företag som taxitjänsten Uber, gör det svårare att ta ställning till vad som är en arbetsgivar- och arbetstagarrelation och vem som har ansvar för att reglerna efterlevs, säger Marianne Jenum Hotvedt, postdoktor i arbetsrätt vid Oslo universitet. Hon koordinerar delprojektet om arbetsrätt.

Största nordiska forskningssatsningen

• Forskare från den norska forskningstiftelsen Fafo och sju nordiska universitet ska granska hur digitalisering och robotisering, atypiska anställningar och egenföretagare samt nya plattformsbaserade före­tag påverkar arbetsrätten och arbets­miljön.

• Det här är det största forskningsprojektet som arbetslivsministrarna under Nordiska ministerrådet någonsin finansierat.

• Målet är att skaffa kunskap och ge råd om hur den nordiska modellen ska klara ut­maningarna i fram­tidens arbetsliv.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö