Arbetsmiljö

Färre anmäler arbetssjukdom

Foto: Karin Nilsson/Arbetarskydd
Foto: Karin Nilsson/Arbetarskydd

Anmälningar av arbetssjukdomar minskade kraftigt under förra året. Det syns i Arbetsmiljöverkets statistik för 2017. – Det vore hemskt kul om det här var en trend, säger professor Töres Theorell.

Publicerad

Idag presenterade Arbetsmiljöverket statistik över händelseutvecklingen för anmälda arbetsskador under 2017. Nedgången i anmälningarna av arbetssjukdomar med 13 procent under förra året väckte uppmärksamhet på seminariet i Stockholm. Flera av seminariedeltagarna undrade över vad nedgången berodde på.

– Det är en fråga som vi också ställer oss. Handlar det om en drastisk skillnad i anmälningsmönster eller har det blivit bättre, sa Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys, när hon redovisade verkets rapport som bygger på anmälningar till Försäkringskassan.

Hon fortsatte:

– Vi har pratat i flera år om ökningar, särskilt i kvinnodominerade branscher och som gällt organisatorisk- och social arbetsmiljö. Det är ju där vi ser en tillbakagång nu.

Rapporten visar dock att för kvinnor är det fortfarande de organisatoriska och sociala orsakerna som toppar listan över anmälningarna. För män ligger de ergonomiska belastningsfaktorerna högst upp följt av de organisatoriska och sociala orsakerna.

Professor emeritus, Töres Theorell, var på plats för att kommentera rapporten.  Han påminde om att det kan behövas ett längre perspektiv.

– Lägger vi ett längre raster på detta så är det inte en så stor förändring. Vad man vill veta nu är om det är en trend eller om det är en tillfällighet. Det vore hemskt kul om det här var en trend, sa Töres Theorell till Arbetarskydds reporter efter seminariet.

Töres Theorell påpekar att Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk – och social arbetsmiljö har funnits en tid nu, verket har varit aktivt med att informera om den och professorn har även själv varit med i en informationsfilm. Han hoppas att kunskapen nått ut till arbetsplatserna.

– Jag tror att det här kan ha bidragit till ökad uppmärksamhet och attitydförändringar. Det tycker jag inte att man ska underskatta.

Kan inte ökad uppmärksamhet lika gärna leda till fler som färre anmälningar?

– Det är också sant. Egentligen vet vi inte. Vi får vänta och se om det här står sig.

Arbetsmiljöverkets rapport visade också att de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Det är fler män än kvinnor som drabbas. Vanligast är olyckorna inom jord- och skogsbruk och de beror oftast på att personen förlorat kontrollen över ett fordon eller ett handverktyg. Antalet anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång var 44 personer, varav 41 män och 3 kvinnor. Arbetsmiljöverket presenterar antalet som dött men som inte ingår i den svenska arbetskraften separat – dessa var 11.