”Det måste bli slut med vilda västern”

2017-06-19 00:00 Torbjörn Svensson  

Robert Nilsson på Byggnads i Skåne möter många oseriösa saneringsföretag. Han får mellan fem och tio tips i veckan på saneringar som utförs i strid mot reglerna. – Det finns många skandaler, säger han.

Riksdagen har beslutat att Lex Laval ska avskaffas. Det innebär att svenska fackförbund nu kan ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser som inte tecknat kollektivavtal. De nya reglerna börjar gälla den 1 juni i år och ger stora möjligheter att komma till rätta med asbestproblemen, menar Robert Nilsson som är regionalt skyddsombud och arbetsmiljöansvarig på Byggnads i Skåne.

Han har själv arbetat som asbestsanerare och vet vilka risker det innebär och vilka krav som ställs. En av hans arbetskamrater slarvade med andningsskyddet och avled senare av skadorna. Nu arbetar Robert Nilsson som regionalt skyddsombud och har ett stort engagemang för att komma till rätta med asbest­problem på byggarbetsplatserna.

– Det måste bli slut med vilda västern i byggbranschen. Jag får fem till tio telefonsamtal i veckan. Folk ringer till oss anonymt och berättar var det rivs gamla hus där de misstänker att det förekommer asbest, berättar han.

Tidigare kunde han bara göra arbetsplatsbesök där Byggnads hade medlemmar, men nu finns det förslag på förändringar som innebär att regionala skyddsombud har rätt att verka på arbetsplatser där det finns kollektivavtal men där man inte har några medlemmar.

Och om det visar sig pågå arbete som strider mot arbetsmiljölagstiftningen så kan han lägga ett skyddsombudsstopp. Som regionalt skyddsombud kan han även kontakta Skatteverket och Kronofogdemyndigheten och göra en anmälan till Polisen eller Arbetsmiljöverket.

– Det är jättevanligt att man tar in oseriösa företag och använder sig av utländsk arbetskraft när man ska riva gamla fastigheter där det finns asbest. Många företag saknar tillstånd från Arbetsmiljöverket och de anställda har inte fått någon utbildning, säger Robert Nilsson.

– Det finns många skandaler. Jag fick nyligen tips om ett företag där elva man stod och rev ett tak med eternitplattor i Munka-Ljungby. Man slängde ner de gamla takplattorna på ett lastbilsflak och asbestdammet yrde.

– Så går det till på många håll i dag. Men det drabbar ju inte bara dem som arbetar med själva rivningen, utan även allmänheten och de hantverkare som kommer efter dem för att fortsätta med renoveringsarbetet, framhåller han.

Att asbest är farligt och att det finns asbest i gamla fastigheter är ingen nyhet. Men var det förekommer, vilken typ av asbest det är och hur mycket det rör sig om är svårt att veta. Dessutom har det visat sig att det även finns asbest i nyare hus. Trots asbestförbudet.

– För en tid sedan hittade man asbest i en fastighet som var byggd 1990 i Gävle. Det visade sig att det var importerat byggmaterial som innehöll asbest, säger Robert Nilsson.

För att komma åt problemen med asbest behöver Arbetsmiljöverket få fler inspektörer som kan göra arbetsplatsbesök, menar han. Det är först då det kan bli tal om att utkräva sanktionsavgifter av de företag som struntar i bestämmelserna. Många beställare tror att det innebär stora kostnader att anlita ett seriöst företag för att utföra en godkänd asbestsanering. Men det kan bli dyrare att bryta mot föreskrifterna.

Även saneringsföretagen behöver skärpa sig, menar Robert Nilsson. Det slarvas med eftersaneringen på en del håll och det finns många gånger brister i slussar och i den personliga skyddsutrustningen trots att de anställda fått utbildning. Och när man tar in underentreprenörer är det svårt att hålla koll på säkerheten.

Ett annat problem är att de som går bygg- och anläggningsprogrammet inte får någon utbildning i arbetsmiljö.

– Många elever som kommer ut från skolan i dag har ingen kunskap om asbest. När de börjar sin första anställning vågar de inte ifrågasätta arbetsmiljön, för de är livrädda för att bli arbetslösa. Därför lägger vi ner mycket energi på att utbilda våra skyddsombud inom Byggnads, säger Robert Nilsson.

Enligt Anders Fredriksson, chef för Sveriges Byggindustrier i Kristianstad, slarvas det mest med asbest inom den privata marknaden.

– Det stora problemet med asbest är de små arbetsplatserna. Vi informerar och utbildar våra medlemsföretag. Men vi har svårt att komma åt oseriösa företag och företag som inte är medlemmar hos oss, säger han.

– Innan man börjar ett arbete är det viktigt att man tar reda på vem som har arbetsmiljöansvar och att det finns en arbetsmiljöplan. Då kan man få upplysning om det förekommer asbest och vem det är som utfört saneringen, säger Anders Fredriksson.

Asbesten är ofta osynlig – här gömmer den sig

Här kan det finnas asbest:

• I fastigheter byggda före 1977.

• Som tillsats till murbruk och armerad plast eller till elkablar.

• Takpannor och eternitplattor/internit som husbeklädnad.

• I soprum och vid värme­pannor som värme­isolering.

• Ofta i ventilationssystem, speciellt i ventilationsrör.

• Som bullerdämpning, akustikplattor, och armering i skivor och kanaler.

• Bundet i cement, gummi, härdplaster, polytetrafluoreten, (PTFE) och silikon.

• Mycket vanligt vid rörböjar och i skruvpluggmassa.

• I golvplattor och linoleum­golv, som svartlim under plastmattor.

• I färg som fyllnads­material.

• I gamla vattenrör i marken.

• I fix, fog och spackel till kakel.

• Vid skorstensanslutningar och kakelugnar.

• I badrum.

• Som isolering i varmvattenberedare och värmetankar.

• Som brandskyddsmaterial i dörrar och tak.

• Kring elektriska installationer, som exempelvis gnistskydd i el-dosor.

• Inom fordonsindustrin som friktions­material vid tillverkningen av bromsar.

• I maskinrum på fartyg.

• På stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet.

• I skyddskläder mot hetta, även i gryt­lappar och strykjärn.

• I fönsterkitt.

Torbjörn Svensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö