Coronamöte med minister: Vårdpersonal behöver testas

2020-03-24 14:32 Jonna Söderqvist  
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid måndagens möte. Foto: Björn Lindau/Regeringskansliet

CORONAVIRUS. Personal inom hälso- och sjukvården belastas hårt när alltfler insjuknar i Covid-19. På ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark efterlyste både fack och arbetsgivare testning av personalen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) kallade på måndag till möte med fackförbund, arbetsgivarorganisationer och Arbetsmiljöverket om arbetsmiljön i hälso- och sjukvården under den pågående coronakrisen. Arbetarskydd har efter mötet försökt nå ministern för en intervju, men hon har avböjt och väljer att svara på frågorna per mejl.

”För mig som arbetsmarknadsminister är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att de som arbetar på golvet i en sådan här akut situation får de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb utan att det tär på deras eget liv och hälsa”, skriver Eva Nordmark.

På mötet, som ordnades på initiativ av ministern, deltog Arbetsmiljöverket, flera arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom hälso- och sjukvården.

– Vi tog upp många svåra frågor som vi står inför: den höga arbetsbelastningen och bristen på skyddsutrustning, säger Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på arbetsgivarorganisationen Sobona och deltagare på måndagens möte.

Enligt henne låg fokus på att skapa en helhetsbild av arbetsmiljöläget inom hälso- och sjukvården.

– Oron för skyddsutrustningen är genomgående bland våra medlemmar, säger Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, som också var med på mötet.

Det gäller också dem som jobbar inom hemsjukvården och som besöker människor som hör till riskgruppen, påpekar hon.

Den höga arbetsbelastningen ställer krav på en planering av verksamhet och arbetstider så att personalen håller över tid.

– Vi ser panikåtgärder, men arbetsgivaren har ett ansvar för att de anställda får vila och återhämtning, säger Vårdförbundets Ann Johansson.

Parterna efterlyser testning av personalen inom hälso- och sjukvården, för att dämpa oro för smitta och så att ingen behöver stanna hemma när det inte är nödvändigt.

Hälso- och sjukvården lider av personalbortfall på grund av sjukskrivningar och vab, något som även ministern lyfter i sitt skriftliga svar.

När arbetsbördan är stor är det lätt hänt att riskbedömningen faller i skymundan.

– Riskanalyserna måste ske i verksamheten, och vi försöker stöda och hjälpa med enkla verktyg att använda sig av, säger Ann-Charlotte Rand på Sobona.

Arbetsmarknadsministern betonar vikten av samverkan:

”Riskbedömningarna ska fungera och både arbetsgivare och fack ska ha en fungerande dialog mellan sig och med myndigheter”, skriver hon.

Enligt Eva Nordmark diskuterades också regeringens pågående arbete för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning - något som både fackförbunden och arbetsgivarorganisationer anser att ska prioriteras högt.

Nu ska arbetsmarknadsministern analysera medskicken från mötet och vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

”Jag kommer att ha en fortsatt mycket nära dialog med Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter”, avslutar hon mejlet.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö