Arbetsmiljö

Bot mot förskolebuller: färre barn

Bland olika åtgärder som skulle förbättra arbetsmiljön på förskolorna fick minskade barngrupper högst betyg. Medan ljudöron som larmar när ljudet blir för högt inte hade någon påverkan alls.

Publicerad

Tidningen Kommunalarbetaren redovisar i dag, fredag, resultatet av projektet ”Buller i Förskolan”. Forskare har inte bara mätt buller, stress och ohälsa utan också utrett sambanden och vad som kan öka välbefinnandet hos personalen.

Försök med olika åtgärder har pågått under ett halvår på 17 förskolor i Umeå.
Personalen fick betygsätta de olika åtgärderna.

Resultat: Åtgärden att minska barngrupperna får bästa betyget. När barngrupperna minskade från 17 till 15 barn förbättrades personalens välbefinnande ”i mycket hög grad”. Ljuddämpande bord, ljudabsorbenter på väggarna och anpassad belysning förbättrade välbefinnandet ”i hög grad”.

Ljudöron, som sitter på väggen och larmar när ljudnivån blivit hög, fick bottenbetyget. De förbättrade ”inte alls” välbefinnandet.