Asbest fortsätter skörda liv

2019-06-12 15:33 Jonna Söderqvist  

(Uppdaterad) Trots att materialet förbjöds 1982 skördar asbest ännu liv. Orsaken är att Arbetsmiljöverkets föreskrifter inte följs. Det visar en ny studie.

Under åren 2008 till 2017 dog 37 personer, som utsatts för asbest efter att ämnet förbjöds. De dog i cancersjukdomen mesoteliom.  

Orsaken är att reglerna för att minska och kontrollera exponeringen av asbest inte följs, visar IVL Svenska Miljöinstitutets studie.

De som blir sjuka arbetar i branscher där man sedan länge vet att det finns asbest. Problemen beror på att Arbetsmiljöverkets föreskrifter inte följs. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet publicerat.

- Det finns lagar och regler. Det handlar om att efterleva dem. Det går att göra någonting åt det, säger arbetsmiljöforskaren Ann-Beth Antonsson på IVL.

Forskarna har bland annat använt sig av Socialstyrelsen dödsorsaksregister och statistik från AFA.

Studien gjordes för att se om det finns exponeringar som man inte känner till, men det visade sig att det i de flesta fall handlar om kända exponeringar.

I studien tittade forskarna på mesoteliomfall utifrån yrke. Det visade sig att människorna jobbat med yrken och arbetsuppgifter, till exempel på byggarbetsplatser, bilverkstäder, varv och i arbetet som elektriker - yrken och jobb där man sedan länge har känt till att man kan utsättas för asbest. I byggbranschen kan de som arbetar med ROT-arbeten utsättas för asbest. I något fall handlade det också om arbete med eternitplattor, som kan finnas i tak och väggar, sågades så att det uppstod damm.

Det handlar om flera pusselbitar för att komma åt exponeringen, framhåller Ann-Beth Antonsson.

- Vi har fått signaler om att man inte känner igen asbest, säger hon.

Då uteblir också skyddsåtgärderna.

På byggarbetsplatser, till exempel vid renoveringar och ombyggnadsarbeten, är ansvaret fördelat mellan fastighetsägaren och den entreprenör som gör jobbet och vars anställda kan utsättas för asbest. Fastighetsägaren ska ha koll på om, och i så fall var, det kan finnas asbest i fastigheten och kontrollera att den som utför arbete har de tillstånd och utbildning som krävs.

Arbetsgivaren ansvarar för att följa arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Asbest dödar fortfarande cirka 120 människor varje år, men en stor del har utsatts innan förbudet trädde ikraft. Det tar flera decennier innan sjukdomen ger sig till känna. Asbest orsakar också andra cancersjukdomar. För varje fall av mesoteliom räknar man dessutom att det finns cirka sex andra former av cancer, vilket Arbetarskydd tidigare skrivit om.
Förbudet mot asbest har ändå gett effekt.


- Vi ser en tydlig minskning av antal fall av mesoteliom bland yngre, säger Ann-Beth Antonsson.

Fakta: Asbest farligast vid rivning

Användningen av mineralfibern för isolering och brandskydd började för mer än 100 år sedan. När man efter många års användning började se negativa hälsoeffekter förbjöds materialet i omkring 50 länder, däribland Sverige.

Isoleringsmaterialet visade sig var boven till dödliga sjukdomar som mesoteliom.

Asbest är ett isoleringsmaterial som inte brinner och har flera andra värdefulla egenskaper. Asbest är ett samlingsnamn för naturligt förekommande mineraler. Det finns vit, brun och blå.

Asbest blir farligt först när man river, borrar, kapar, slipar eller bearbetar materialet. Då frigörs fibrerna.

Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift: Asbest, AFS 2006:1

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö